Sredstva od 3.5 mislijardi kuna u 15 godina za zamjenu HEP-ovih brojila

HEP – Operator distribucijskog sustava (ODS) će u zamjenu brojila i izgradnju sustava daljinskog očitanja i upravljanja mjernim podacima trebati investirati oko 3,5 milijardi kuna u idućih 15 godina, a u 2016. se planira uložiti oko 100 milijuna kuna, kazali su u utorak čelni ljudi te tvrtke.

Propisana obveza zamjene brojila i uređenja priključaka je najsloženiji i najveći investicijski projekt, odnosno poduhvat u povijesti HEP ODS-a, kažu u tvrtki. Naime, prema novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, koji su stupili na snagu 1. listopada, HEP ODS je dužan, o svom trošku, ugraditi brojila s daljinskim očitanjem. Dužan je to u roku 5 godina napraviti za kupce s priključnom snagom većom od 20 kilovata (kW), kojih je oko 15.300. Za kupce iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do 20 kW, kojih je oko 110 tisuća, rok je 10 godina, a za oko 2,1 milijun kupaca iz kategorije kućanstva rok je 15 godina.

Dinamika ugradnje novih brojila, kako napominju iz HEP ODS-a, pratit će rokove baždarenja postojećih brojila. HEP ODS je obvezan u roku od godine dana donijeti provedbeni plan zamjene postojećih brojila (najmanje 95 posto). Do daljnjega, pak, na snazi ostaje akontacijski sustav naplate električne energije (rate-paušalni računi).

Kućanstva imaju i mogućnost samoočitanja koja se, po novome, više neće naplaćivati (do sada 10 kuna). Također, više nije dopušteno naplaćivati izdavanje opomene kupcima kategorije kućanstva. Pritom iz HEP ODS-a ističu da prema novim Općim uvjetima građani imaju mogućnosti da utječu na iznose svojih mjesečnih obveza (npr. u bilo kom trenutku mogu tražiti promjenu mjesečne rate ili korekciju visine određenih rata u šestomjesečnom obračunskom razdoblju), ali upozoravaju i na dužnosti kupaca kod traženja korekcija rata ili samoočitanja.

Naime, ako kućanstva u sustavu samoočitanja tri uzastopna mjeseca ne dostave podatke o stanju brojila, operator distribucijskog sustava može ukinuti pravo na samoočitanje do isteka sljedećeg polugodišnjeg obračunskog razdoblja, a ako se uoče velike razlike potrošnje i dostavljenih podataka o stanju brojila kupac gubi pravo na samoočitanje u sljedeće tri kalendarske godine. Niz je novina vezanih i za zaštitu kupaca, pa tako više privremena obustava isporuke odnosno iskapčanje struje ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na državni praznik ili dan prije praznika.

Među novinama kojima se žele zaštiti pojedine kategorije kupaca je i zabrana privremene obustave isporuke električne energije u cilju smetanja posjeda osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje nekretnine. Prema tome primjerice suvlasnik ili podstanar ima pravo na ponovnu uspostavu isporuke u slučaju privremene obustave na zahtjev vlasnika nekretnine. Time se uloga operatora distribucijskog sustava više neće moći instrumentalizirati radi rješavanja imovinskopravnih sporova, ističu u HEP ODS-u.

Niz novina Opći uvjeti donose i kod obveza opskrbljivača i njihovih zastupnika (akvizitera) prilikom davanja ponuda za opskrbu električnom energijom. Primjerice, sklapanje ugovora o opskrbi mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima, odredbe ugovora jednostavne, jasne, poštene i nedvosmislene u definiranju međusobnih prava i obveza. Opskrbljivaču i/ili njegovom predstavniku nije dopušteno lažno predstavljanje, neovlaštena uporaba tvrtke drugog energetskog subjekta, dovođenje krajnjeg kupca u zabludu s namjerom da ga se time navede na sklapanje ugovora, lažno pozivanje na odobrenje nekog javnopravnog ili drugog tijela, korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponuđača i korištenje zavaravajućeg oglašavanja.

You may also like