Srbija nadzire regulaciju cijene električne energije

Savjet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sjednici održanoj 31. svibnja usvojio Izvještaj o potrebi regulacije cijena električne energije za zajamčenu opskrbu za 2017. godinu,

Izvještaj o potrebi regulacije cijena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije za 2017. godinu, kao i Izvještaj o neophodnosti održavanja rezervne opskrbe električnom energijom za 2017. godinu.

Zakonom o energetici je propisano da Agencija jedanput godišnje analizira i objavljuje izvještaj o potrebi dalje regulacije navedenih cijena na osnovu ostvarene razine konkurentnosti na domaćem tržištu električne energije, dostignutog stupnja zaštite energetski ugroženih kupaca, razvoja regionalnog tržišta električne energije i procjene raspoloživih prekograničnih kapaciteta. Agencija također jedanput godišnje procjenjuje nužnost održavanja rezervne opskrbe.

Na osnovu analiza i ocjena koje su iz svojih nadležnosti dali Komisija za zaštitu konkurencije i Ministarstvo rudarstva i energije, Savjet Agencije je zaključio da se nisu stekli uvjeti za prestanak regulacije cijena električne energije za zajamčenu opskrbu i cijena zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije, kao i da je potrebno i u narednom periodu zadržati funkciju rezervne opskrbe električnom energijom.

You may also like

0 comments