Solarna elektrana osvanula na Karlovačkoj pivovari

Heineken Hrvatska predstavio je u utorak integriranu solarnu elektranu od 1380 fotonaponskih panela instalirane snage 380 kilovati na površini do 4430 metara četvornih na krovu skladišta u krugu Karlovačke pivovare.
Predsjednik Uprave Heineken Hrvatske Boris Miloušev rekao je kako je cilj te tvrtke da sve njezine pivovare do 2030. godine koriste 70 posto energije iz obnovljivih izvora. Solarna elektrana koja bi na godinu trebala proizvesti oko 400.000 kWh električne energije za potrebe pivovare primjer je njezine proizvodnje na mjestu potrošnje, rekao je Miloušev.

Jurica Gregurić, direktor tvrtke ES Adria, koja je instalirala fotonaponske panele njemačkog proizvođača Luxor Solara, rekao je da će ta solarna elektrana pivovari u razdoblju dugih dana i maksimuma proizvodnje na dan uštedjeti oko 10 posto potreba za električnom energijom koju je dosad uzimala iz HEP-ove mreže, a na godišnjoj razini ukupna ušteda iznosit će oko pet posto, što je po svim kalkulacijama dovoljno za otplatu investicije, koja je tajna, u roku od sedam godina.

Obnašatelj dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku Ljubomir Majdandžić rekao je da je rok pripremnih radova i izvedbe Heinekenove elektrane u Karlovcu od samo dva i pol mjeseca bio kratak i zbog toga što u proceduri nisu bila državna regulatorna tijela Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) i Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) jer Heineken u Karlovcu neće imati viška energije proizvedene u solarnoj elektrani pa neće biti ni isporuke u HEP-ov sustav.

Osim uštede na energiji, kako je istaknula državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković, Heinekenova elektrana smanjit će i emisiju ugljičnog dioksida za 118 tona na godinu, što se uklapa u obveze njegova smanjenja do 2030. godine koje je Hrvatska preuzela po Pariškom sporazumu.

Dodatna vrijednost takvih centrala, koje su primjer načela proizvodnje energije na mjestu njezine potrošnje, rekao je Jurica Gregurić, izražava se i u njihovu doprinosu stabilnosti elektroenergetskog sustava Hrvatske jer se time smanjuju zahtjevna vršna opterećenja i sustavu ostavlja rezerva za stabilizaciju. I važno je, dodao je Gregurić, da je to jedna od prvih takvih fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj, izgrađenih bez državnih subvencija ili subvencija iz EU fondova, po tržišnim načelima uštede i otplate investicije iz ostvarenih ušteda.

You may also like