SOA predala arhivu UDBA-e Državnom arhivu

Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) predala je Hrvatskom državnom arhivu preostalu arhivsku dokumentaciju naslijeđenu od bivše Službe državne sigurnosti (SDS) Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova Socijalističke Republike Hrvatske koju je SOA imala u svojoj arhivi.

Riječ je o dokumentaciji koju su u arhivama tadašnjeg SDS-a zatekle novoformirane hrvatske sigurnosne i obavještajne službe, a nastala je u razdoblju od 1937. godine do 30. svibnja 1990. godine, objavila je SOA na svojoj web stranici. SOA već dvije godine planski i sustavno radi na sređivanju i kategorizaciji navedenog gradiva, a o opsegu izvršenog posla govori podatak da su Hrvatskom državnom arhivu predana 134 dužna metra dokumentacije.

Namjera je SOA-e da to vrijedno arhivsko gradivo postane dostupno znanstvenoj i široj javnosti i omogući bolji uvid u to razdoblje hrvatske povijesti. Dokumentacija će biti dostupna nakon odgovarajuće obrade u Hrvatskom državnom arhivu, a pri tome će za njezinu dostupnost vrijediti propisi koji reguliraju postupanje s arhivskim gradivom i zaštitom osobnih podataka. Dokumentacija obuhvaća različita područja djelovanja SDS-a: unutarnju problematiku (dokumentacija iz vremena Kraljevine Jugoslavije, ostatci dokumentacije ustaškog režima, dokumentacija SDS-a o vjerskim zajednicama, bivšim građanskim strankama, terorizmu, diverzijama, iredentizmu); emigraciju (stranke i pokreti poput HRB-a, HOP-a, jugoslavenska ekstremna emigracija, osobe na radu u inozemstvu koje neprijateljski djeluju, akcije i obrade) te strane obavještajne službe (prije, za vrijeme i nakon II. svjetskog rata).

Nadalje, dokumentacija obuhvaća i rad SDS-a (normativni akti i korespondencija s drugim državnim tijelima, upute o radu, nomenklature, urudžbeni zapisnici, analize, pregledi, prikazi, savjetovanja) te analitičke materijale i osvrte, indikativne informacije i druge preglede Saveznog sekretarijata unutarnjih poslova SFRJ. Hrvatske sigurnosne i obavještajne službe već su ranije predale Hrvatskom državnom arhivu dosjee osoba nastale radom bivše Službe državne sigurnosti, kao i veći dio dokumentacije iz vremena II. svjetskog rata koju je SDS imao u svojim arhivima.

SOA sustavno radi na približavanju hrvatskoj javnosti i jačanju povjerenja građana u rad SOA-e; predaja arhivskog gradiva SDS-a smjera tim ciljevima i istodobno čini odmak od povezivanja SOA-e s radom, metodama i tradicijom bivšeg SDS-a, navodi se u priopćenju. Tim se činom SOA potvrđuje kao moderna sigurnosno-obavještajna agencija demokratske države koja slijedi praksu službi država s dugom demokratskom tradicijom da se deklasificira dokumentacija za koju više ne postoje razlozi za tajnost, stoji na web stranici SOA-e.

You may also like