Smanjenje nepotrebne regulacije, glavna točka energetskog programa Domoljubne koalicije

Energetski sektor jedan je od najvažnijih prostora za nove investicije i pokretača ukupnog gospodarstva. Ostvarenje sigurnosti opskrbe, konkurentnosti cijena energije te maksimalno iskorištavanje domaćih izvora energije poput konvencionalnih i nekonvencionalnih fosilnih goriva  s niskom razinom emisije te obnovljive izvore energije te smanjenje nepotrebnih regulatornih očekivanja, obećanja su koja u energetskom programu nudi Domoljubna koalicija.

“Omogućit ćemo funkcionalno tržište kojim se dostavlja sigurna, konkurentna i održiva energija. Svojim ćemo inicijativama pridonijeti smanjenju cijena energije te time i pomoći razvoju industrije. Ojačat ćemo energetsku učinkovitost uz pomoć kogeneracije, modernizacije centraliziranih toplinskih sustava i veće upotrebe čišćega javnog prijevoza te sustavnim programima financiranja energetske obnove obiteljskih kuća te javnih i stambenih zgrada.”, navodi se.

“Napravit ćemo velik razvojni pomak u ekološki prihvatljivim i troškovno isplativim energetskim inovacijama i istraživanju, što je ključno za konkurentnost Hrvatske. Izgradit ćemo hidroelektrane na rijekama s energetskim potencijalom, kao dio višenamjenskih projekata koji će osim proizvodnje električne energije obuhvatiti i uređenje zaobalja radi zaštite od poplava, iskorištavanje vode u svrhu opskrbe vodom za piće i navodnjavanja okolnog zemljišta te uključivanje okoliša energetskog objekta u razvoj novih turističkih sadržaja.”, ističe u svom “Programu 5+ Hrvatska” koalicija “Domoljubna Hrvatska”.

“Osigurat ćemo primjenu najnovijih rješenja naprednih energetskih mreža, restrukturirat ćemo energetske kompanije u državnom vlasništvu, razvijati nove centralizirane toplinske sustave, unaprijedit ćemo sigurnost opskrbe naftom i naftnim derivatima te realizirati ključne infrastrukturne projekte na području plinskog gospodarstva.”, navodi se.

U pogledu zaštite okoliša i održivog razvoja, koalicija “Domoljubna Hrvatska” ističe: “Hrvatska je zemlja s brojnim prirodnim i kulturnim bogatstvima i razvoj mora temeljiti na njihovom očuvanju. Zaštita okoliša i prirode te očuvanje prostora temelj su održivoga gospodarskog razvoja. Uspostavit ćemo učinkovit sustav gospodarenja otpadom. U Hrvatskoj će se godišnje sakupiti više od 350.000 tona goriva iz otpada. Izgradnjom energana za završnu obradu otpada povećat će se hrvatska energetska sigurnost, a angažiranjem građevinskog sektora otvorit će se nova radna mjesta.”.

“Posebnu pozornost posvetit ćemo sustavu gospodarenja opasnim otpadom. Sustav posebnih kategorija otpada u zadnje je vrijeme potpuno zapostavljen. Ponovno ćemo staviti težište na nj kako bi se vratila izgubljena radna mjesta i potaknulo stvaranje novih. Sanirat ćemo “crne točke” nastale dugotrajnim i neprimjerenim gospodarenjem uglavnom tehnološkim otpadom. Izmijenit ćemo postupak izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom koji je izrazito složen, nejasan i nedorečen, uz uvođenje elektroničkog izdavanja dozvola. Intenzivirat ćemo prekograničnu suradnju u zaštiti klime, okoliša i prirode jer okoliš ne poznaje granice.”, zaključuje se u Programu.

You may also like