Smanjene prognoze za vjetar

Europsko udruženje za energiju vjetra (EWEA) smanjila je svoju prognoze vezano za buduće instalirane kapacitete vjetroelektrana u EU, zbog izostanka obvezujućih nacionalnih ciljeva u EU strategiji koja teži za proizvodnjom 27% energije iz obnovljivih izvora.

EWEA je 2011. predviđala 400 GW vjetroenergetskih kapaciteta, 250 na kopnu i 150 na moru, no 2014. ukupni instalirani kapaciteti ostali su na 128,8 GW. Njihova nova prognoza procjenjuje da bi instalirani kapaciteti mogli doseći 320 GW do kraja dekade, od čega 254 GW na kopnu i 66 GW na moru.

You may also like

0 comments