Smanjen broj zaposlenih u proizvodnji energije

 Broj zaposlenih osoba u industriji u prosincu prošle godine je u odnosu na studeni manji za 0,6 posto, a u usporedbi sa prosincem 2016. veći je za 0,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.
U cijeloj 2017. godini broj zaposlenih u industriji porastao je za 0,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u prosincu lani je u usporedbi sa studenim broj zaposlenih osoba u proizvodnji energije smanjen za 1,2 posto, a u kapitalnim proizvodima i netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6 posto.

U proizvodnji intermedijarnih proizvoda, broj zapsolenih je pao 0,5 posto, a u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,4 posto.

Godišnja usporedba pokazuje, pak, da je u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2016. broj zaposlenih u proizvodnji intermedijarnih proizvoda porastao za 3,2 posto, u proizvodnji kapitalnih proizvoda za 1,4 posto, a u proizvodnji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2 posto.

Istodobno je broj zaposlenih u proizvodnji energije smanjen za 5,2 posto, a u proizvodnji trajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,5 posto.

Usporedba prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti pokazuje da je broj zaposlenih u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji na mjesečnoj razini manji za 1,4 posto, u prerađivačkoj industriji za 0,5 posto, dok je u rudarstvu i vađenju porastao za 0,3 posto.

Na godišnjoj razini broj zaposlenih osoba u prosincu lani u prerađivačkoj industriji veći je za 1,3 posto, dok je u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji manji za 5,7 posto te u rudarstvu i vađenju za 0,2 posto.

Ukupna proizvodnost rada u industriji u prošloj godini u usporedbi s 2016. veća je za 0,9 posto. Pritom je u prerađivačkoj industriji porasla za 1,2 posto, rudarstvu i vađenju za 0,8 posto i u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,5 posto, pokazuju nedavno objavljeni podaci DZS-a.

You may also like