Slijedi privatizacija državnih nekretnina

Uvjet za ulazak u eurozonu

Od osamostaljenja države podaci o nekretninama koje posjeduje država nisu objedinjeni u jednom registru, nisu javno dostupni a ni ažurirani. U okviru reformi koje s ciljem ulaska u europodručje poduzima Hrvatska, startaju i aktivnosti za poboljšanje upravljanja nekretninama koje država ima u vlasništvu.

Projekt “Program optimizacije upravljanja nekretninama” financiran je sredstvima EU, a podršku resornom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potporu u realizaciji projekta dat će Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Projekt prema službenoj objavi predviđa izradu procjene postojećeg zakonskog okvira i institucionalnih kapaciteta za upravljanje državnom imovinom te prijedloge za moguća poboljšanja.

Nekretninski portfelj države još uvijek je velik te je u fokus zapravo došao tek nakon što se privela kraju privatizacija državnih poduzeća.

Od osamostaljenja države podaci o nekretninama koje posjeduje država nisu objedinjeni u jednom registru, nisu javno dostupni, a po ocjenama nadležnih institucija nisu niti ažurirani.

Sve što trebate znati da biste zarađivali 37,500 HRK mjesečno

Stoga se u javnosti upravljanje nekretninama uvijek promatralo kao negativan dio javnog sustava, koji djeluje netransparentno i podložan je za korupciju.

Nekretninski porftelj je, prema ocjeni Ministarstva državne imovine, heterogen, te mu nedostaje jasan i jedinstven pristup u upravljanju.

Stoga je ovim projektom i predviđeno uvođenje metodologije koja će pridonijeti aktiviranju i smanjenju postojećih nekretnina kojima raspolaže država. Što će biti novi modeli vlasničke politike, dijelom su naznake dane i u NPOO-u, u kojemu je naglasak stavljen na utvrđivanje nekretnina od strateškog interesa za državu, te modela komercijalizacije i privatizacije neiskorištene imovine.

Detaljnije korake iznjedrit će i ovaj projekt, čija je vrijednost oko pola milijuna eura, a trebao bi biti dovršen za dvije godine.

You may also like