Home Hrvatska Sjednica Vlade RH, lovci na kadrove i novac za vode

Sjednica Vlade RH, lovci na kadrove i novac za vode

by Agencije

U projekte zaštite od štetnih djelovanja voda Hrvatska bi do 2022. godine trebala uložiti više od 7,75 milijardi kuna, predviđeno je Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih građevina i građevina za melioracije, prihvaćenog na sjednici Vlade u srijedu.

Tim se programom, prema riječima ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, utvrđuju pojedinačni programi, načini provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori financiranja projekata u koja će se uložiti i značajna sredstva Europske unije. Naime, pojasnio je Jakovina, Hrvatskoj je iz europskog fonda za koheziju za razdoblje od 2014. do 2020. za izgradnju nasipa na raspolaganju 150 milijuna eura, a u Programu ruralnog razvoja za isto razdoblje odobreno 100 milijuna eura za projekte navodnjavanja. Također, Vlada je prihvatila i Višegodišnji program gradnje komunalnih vodenih građevina, odnosno vodoopskrbe i vodoodvodnje, kojim se do 2023. godine u te građevine planiraju ukupna ulaganja veća od 28,2 milijarde kuna. I tu će se, kaže Jakovina, u velikom dijelu koristiti sredstva EU, i to i više od 70 posto vrijednosti pojedinih projekata. Ostatak će se financirati sredstvima državnog proračuna, proračuna Hrvatskih voda i manjim dijelom iz proračuna lokalnih samouprava.

Izmjenjenom Uredbom o gospodarenju otpadnih vozila, pak, prema riječima ministra zaštite okoliša i prirode Mihaela Zmajlovića, mijenja se dosadašnji način izračuna naknade za zbrinjavanje otpadnih vozila. Ta naknada, kazao je Zmajlović, više neće biti fiksna, kao do sada, već će njezin iznos ubuduće ovisiti o količini stavljenih vozila na tržište pojedinog proizvođača, čime se naknada zapravo izračunava na temelju tržišnih principa. Ova će se Uredba početi primjenjivati nakon što Fond za zaštitu okoliša raspiše natječaj za odabir najpovoljnijeg sakupljača otpadnih vozila.

Vlada je u srijedu odlučila i da će menadžment trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ubuduće će se birati uz pomoć specijaliziranih agencija za posredovanje pri zapošljavanju. Vlada je, naime, na sjednici donijela Uredbu o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Bitna novost je sudjelovanje specijaliziranih agencija za posredovanje pri zapošljavanju tj. headhunting agencija, u izboru predsjednika, članova uprava, ravnatelja ili direktora strateških društava.

Prema prijedlogu uredbe, headhunting agencije birat će kandidate čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca te Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dostaviti listu nekoliko najboljih. Specijalizirane agencije zaprimat će prijave, putem vlastitih referentnih lista kontaktirati potencijalne kandidate, procjenjivati ihte predlagati najbolje. Plan rada kandidata ocjenjivat će nadležna ministarstva i mišljenja slati Vladinu Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima.

Objavom javnih oglasa i sudjelovanjem specijaliziranih agencija u bitnome se ostvaruje transparentnost postupka kao i stručnost ineovisnost prilikom procjene kandidata, smatraju u Vladi. Ocjenjuju i da su takva rješenja sukladna Nacionalnom programu reformi i preporukama Europske komisije za povećanjem transparentnosti i odgovornosti u poduzećima u javnom sektoru, posebno u pogledu menadžerskih odgovornosti i kompetencija.

Related Posts