Saša Leković je novi predsjednik Hrvatskoga novinarskog društva

Slobodni novinar Saša Leković izabran je za novog predsjednika Hrvatskog novinarskog društva (HND) na izbornoj skupštini HND-a održanoj u subotu u Novinarskom domu u Zagrebu, prenosi Narod.hr.

Saša Leković je u drugom krugu izbora dobio 46 glasova članova Skupštine članova delegata. U prvom krugu izbora bili su i novinar Večernjeg lista Anton Filić, urednik HTV-a Nikola Kristić, slobodni novinar Gojko Marinković i urednik portala dalje.com Tomislav Galović, dok je slobodna novinarka Nataša Škarićić povukla svoju kandidaturu. Saša Leković kao novoizabrani predsjednik HND-a u četverogodišnjem mandatu u svom je programu istaknuo da je novinarska profesija u Hrvatskoj devastirana, novinari velikim dijelom marginalizirani i manipulirani, a medijska scena kaotična. Predložio je pokretanje inicijativa za predlaganje zakona i zakonskih izmjena za transparentnije medijsko vlasništvo, jasniju i efikasniju zaštitu novinarske struke i bolji položaj novinara.

Leković je naglasio i važnost da HND razvija projekte koji će se prijavljivati na međunarodne natječaje, a iznio je i prijedlog pokretanja Centra za slobodu istraživanja u sklopu HND-a i Muzeja novinarstva. Osim novog predsjednika, delegati koji predstavljaju sve HND-ove ogranke izabrali su i nove članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Novinarskog vijeća časti, Odbora za statut, Upravnog odbora Novinarskog doma i Upravnog odbora fonda solidarnosti.

Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je 18. prosinca 1910. a među tridesetak osnivača bili su velikani poput Antuna Gustava Matoša, prvog predsjednika udruge Milana Grlovića te Marije Jurić Zagorke kao prve hrvatske profesionalne novinarke. HND okuplja oko tri tisuće članova i član je Međunarodne federacije novinara. Kao glavni ciljevi HND-a istaknuti su ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja, promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima. Zaduženo je i za čuvanje ugleda i dostojanstva novinarske profesije, ali i za zaštitu novinara od samovolje izdavača i sprječavanje monopola.

Saša Leković jr profesionalni novinar i trener istraživačkog novinarstva te medijski konzultant, 14 godina istovremeno je radio na radiju i novinama. Od 2008. Saša Leković je suosnivač i trener u Medijskom trening centru pri Fakuletu za komunikacije i medije u Beogradu (FMK, CIN Beograd, CIN Zagreb), predavač istraživačkog novinarstva na FMK, te autor i urednik multimedijalnog projekta POTRAGA (web, TV, radio) kojega je od 2008. do sredine 2011. producirala beogradska medijska kuća na B92 a nakon toga Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) s sjedištem u Zagrebu.

Tijekom novinarske karijere bio je istraživački novinar u Globusu, izvršni urednik u tjedniku Arena te pomoćnik urednika u dnevnim novinama Jutarnji list, kao i osnivač i voditelj Odjela za istraživačko novinarstvo Europapress Holdinga, najveće novinsko-izdavačke kompanije u jugoistočnoj Europi. Leković je nekoliko godina bio član Regionalnog komiteta projekta SCOOP koji pomaže razvoj istraživačkog novinarstva u istočnoj i jugoistočnoj Europi, a financira ga danska vlada.

Leković je ujedno i stalni gostujući predavač istraživačkog novinarstva na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Inače je osnivač i direktor Centra za istraživačko novinarstvo, zagrebačke nevladine organizacije za razvoj istraživačkog novinarstva koja djeluje u cijeloj jugoistočnoj Europi.