Šarović: BiH je spremna na kompromis sa Hrvatskom zbog ulaska u EU

Vlasti Bosne i Hercegovine spremne su na kompromis u pregovorima o prilagodbi privremenog trgovinskog sporazuma koje vode s Europskom unijom kako bi se on počeo primjenjivati i na Hrvatsku, jer su svjesne kako bez toga ne mogu podnijeti zahtjev za odobravanje statusa kandidata za punopravno članstvo u Uniji, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Prema navodima sarajevskog “Dnevnog avaza” od ponedjeljka, Šarović je rekao da je Predsjedništvo BiH zatražilo od Vijeća ministara te zemlje da “redefinira i korigira” dosadašnju pregovaračku poziciju u odnosu na prilagodbu trgovinskog sporazuma i imenuje novi tim koji će o voditi taj proces u ime BiH. “Već radimo na ključnim koracima koje trebamo poduzeti, kao i na imenovanju novog pregovaračkog tima i to ćemo pripremiti za narednu sjednicu Vijeća ministara BiH”, kazao je Šarović.

On je ovime najavio kako je BiH spremna odustati od svojeg dosadašnjeg nepopustljivog odnosa koji je Hrvatskoj od njezina ulaska u Europsku uniji priječio korištenje prava bescarinskog izvoza u BiH kakvoga imaju druge države-članice EU. Europska komisija od BiH od tada traži da Hrvatska nesmetano sudjeluje u raspodjeli ranije dogovorenih kvota bescarinskog izvoza u tu zemlju, no vlasti u Sarajevu tome su se uporno protivile s obrazloženjem kako bi to ugrozilo domaću proizvodnju, posebice prehrambeni i poljoprivredni sektor.

U svim dosadašnjim nastupima predstavnici vlasti u BiH inzistirali su na tome kako EU u zamjenu za ravnopravni tretman Hrvatske mora ponuditi ustupke po načelu kvota za kvotu, odnosno otvoriti svoje tržište za izvoz roba iz BiH poput, primjerice, šećera i vina. Šarović je naznačio kako nova pozicija u biti znači “traganje za kompromisom ukoliko je to moguće”. “Vidjet ćemo hoće li bar u dijelu naših zahtjeva biti odgovora (iz Bruxellesa) u našu korist”, kazao je Šarović navodeći kako o tome ovisi dinamika cijelog pregovaračkog procesa.

Cilj novog pristupa je osigurati ispunjavanje uvjeta za stjecanje statusa kandidata za članstvo u EU jer vlasti u BiH kane podnijeti molbu za to najkasnije do kraja veljače iduće godine. Europska je komisija jasno odredila kako je prilagodba privremenog trgovinskog sporazuma jedan od ključnih uvjeta koje BiH mora ispuniti ukoliko želi kandidatski status.

You may also like