Samuel Žbogar najavio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom

Specijalni izaslanik EU na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da će EU 30. aprila usvojiti Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom.

On je naveo da će sporazum posle toga biti dostavljen svim zemljama na diskusiju.”Time počinje stvaranje prvih ugovornih odnosa između Kosova i EU”, rekao je Žbogar na sesiji u Pristini grupe nevladinih organizacija Kosovo 2015 pod nazivom “Evropska perspektiva – hodanje u magli”. Žbogar je rekao da je EU opredeljena za integraciju Balkana u EU, uključujući i Kosovo, što je, kako je naveo, unutrašnji interes EU, da Kosovo nastavi da ide prema uniji.

Kosovski ministar za evropske integracije Bekim Čolaku je to ocenio kao veoma značajno pozitivno kretanje. Prema njegovim rečima, Lisabonski sporazum omogućava da EU, kada to oceni kao neophodno, u ime zemalja članica potpiše sporazum s nekom zemljom i upravo koristeći tu pravnu osnovu, Kosovo može da potpiše SSP sa Evropskom unijom. Evroposlanica Urlike Lunaček je u direktnom uključivanju iz Beča rekla da ne vidi nikakve prepreke da se s Kosovom potpiše SSP. (BETA)