Samo flat tax je pravedan!

Grubišić u javnoj raspravi 
U sklopu  porezne reforme priprema se i izmjena Općeg poreznog zakona kojom bi se natjeralo paušalne obrtnike da plaćaju porez na isti način na koji ga plaćaju klasični zaposlenici u tvrtkama.

Iako se kroz neke medije provlači teza da su u pitanju ‘varalice’, stručnjak za korporativne financije Andrej Grubišić ističe da je to potpuno pogrešno te da su se paušalni obrtnici samo držali propisa. “Kao i uvijek, država donese neki propis, ljudi po njemu postupaju i onda državi nije drago što ljudi postupaju po propisu koji je sama donijela. Kako je moguće da ljudi zlorabe neki propis kad ga je država sama donijela. Ne krivite ljude! Pa nitko neće tražiti kombinaciju u kojoj mora što više platiti”, rekao je Grubišić.

Grubišić naglašava da sve ostale socijalističke zemlje imaju znatno manja porezna davanja. “Ovdje se ne radi o utaji poreza. Ljudi plaćaju porez sukladno onomu što je država propisala. Zašto bi se ti ljudi morali vratiti na porez na dohodak i doprinose, a znamo da su sva porezna davanja toliko apsurdno velika, pogotovo u odnosu na ostale bivše socijalističke zemlje? Kako ćete motivirati ljude da plaćaju više, a tako malo dobivaju zauzvrat”, dodao je Grubišić..

Stručnjak navodi da je pogrešno tvrditi da su paušalni obrtnici ‘zlorabili propise’.”Primijetio sam i da dio medija koristi izraz da su ljudi ‘zloupotrijebili propise’. To nije točno. Ovo je dobar primjer kako smanjenje poreznog opterećenja omogućava veći angažman ljudi i zapošljavanje, a i kako porezni prihodi rastu. To su statistički podaci”, naglasio je Grubišić.

Kako komentira Grubišić, država je propisala da se zarađenu kunu može oporezivati na različite načine te da se ne može kriviti građane ako koriste za sebe najpovoljniji oblik.  “Nadam se da će vlasti poslušati glas razuma i javnosti. Ne samo da ne smiju ukinuti paušalni obrt, već da će ići u sustav u kojemu će biti nebitno ima li netko j.d.o.o., d.o.o., d.d., radi li kao zaposlenik ili obrtnik…Svi primitci bi se trebali jednako oporezivati, a to hoćeš li ga dobiti kao fizička ili pravna osoba, to mora biti nebitno. Sama država je propisala različite oblike kako netko može zarađivati, a istu kunu oporezuje na različite načine. Naravno da ljudi teže najjeftinijem načinu. Samo s ‘flat tax’ modelom mogu se izbjeći ovakve nebuloze. To bi se moglo nazvati ‘porez na primitak’, a on bi za sve trebao biti jednak”, naglasio je Grubišić.

Grubišić dodaje da u Hrvatskoj nisu ispunjena četiri osnovna uvjeta da porezni sustav dobro radi. “Hrvatska je zakazala u sva četiri kriterija u kojima se mjeri kvaliteta poreznog sustava. Prvo, dobar porezni sustav mora biti pravedan, a naš je vrlo nepravedan. Drugo, porezni sustav mora biti jednostavan, a naš je izuzetno kompleksan. Treće, država nam preko poreznog sustava uzima novac za usluge koje ljudi nisu tražili. Ako se ja, primjerice, odlučim privatno liječiti, država mi ne vraća uplaćeni novac, ali očekuje da sam platim liječenje. Isto vrijedi za školstvo i mirovinski sustav. I na samom kraju, porezni sustav mora biti stabilan, a mi porezni mijenjamo toliko često da si poduzetnik ne može planirati poslovanje”, zaključio je Grubišić za Direktno.hr.

You may also like

0 comments