Saborski Odbor za financije prihvatio je izvješće Državne revizije

Saborski Odbor za financije jednoglasno je u utorak prihvatio izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji izvršenja državnog proračuna za prošlu godinu, dio kojega je i analiza privatizacije Croatia osiguranja kao najznačajnijeg proračunskog prihoda. Državni revizori dali su uvjetno mišljenje na izvršenje proračuna, a u izvješću upozoravaju na ponavljanje nepravilnosti iz ranijih godina. Utvrdili su i kako sanacija zdravstva nije postigla svoje ciljeve te upozorili da je iskazan manji proračunski deficit od stvarnog.

Kad je riječ o privatizaciji Croatia osiguranja, revizija je, među ostalim, ocijenila da odluku o privatizaciji Vlada nije smjela donijeti samostalno te da joj je za to trebala suglasnost Sabora. Goran Marić (HDZ) uvjeren je da takav nalaz revizije ukazuje na ozbiljan problem oko ugovora o prodaji Croatia osiguranja, a smatra da takav ugovor ne može opstati, jer ga je sklopila neovlaštena osoba. “Vlada je neovlašteno donijela odluku o privatizaciji CO-a, ma koliko netko pokušavao prikazati da je Sabor o tome odlučio kroz Strategiju upravljanja državnom imovinom. Revizija je nedvojbeno utvrdila da Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja nikad nije stavljen izvan snage, a po tom zakonu o privatizaciji odlučuje Sabor. Strategija je samo skup načela, a načela nisu zakon. Ne znam na kojem se to pravnom fakultetu uči da je zakon izvan snage, iako odluka o tome nije donesena”, rekao je Marić.

Smatra da bi sklopljeni ugovor o kupoprodaji trebalo raskinuti, čime bi, kaže, kupac koji ionako govori da je preplatio CO, dobio natrag uplaćeni novac, a državi vratio CO. Njegova stranačkog kolegu Ivana Šukera zanimalo je po kojoj je odluci provedena dokapitalizacija Croatia osiguranja. Naglasio je da je takvu odluku mogla donijeti samo skupština Društva, te upitao tko je imao većinu u trenutku kad je takva odluka donesena, država ili kupac. Predsjednik Odbora Srđan Gjurković (HNS) uvjeren je da sama privatizacija CO-a “nije dio uvjetnog mišljenja državne revizije”. Tumači i kako u izvješću državne revizije ne stoji da privatizacija nije napravljena po zakonu, jer se navodi da je odluku o privatizaciji Vlada donijela pozivajući se na Zakon o upravljaju državnom imovinom.

Dragica Zgrebec (SDP) smatra, pak, da je analiza privatizacije CO “dijelom utjecala na uvjetno mišljenje” državnih revizora, koji drže da je odluku trebao potvrditi Sabor. Podsjetila je i kako je procijenjeno da CO s 31 posto tržišnog udjela nije snažna tvrtka te da je nužna dokapitalizacija kako bi se mogla razvijati. “Tko je zainteresiran da se revidira čitav taj proces, to će i pokrenuti. Za mene nema dileme, ako je netko trebao donijeti odluku, to su političke odluke i politička većina u Hrvatskom saboru bi takvu odluku donijela”, rekla je Zgrebec.

Državni ured za reviziju pohvalila je zbog sve veće efikasnosti. “Kamo sreće da je državna revizija radila ovakva izvješća u godinama kad smo prodavali HT ili INA-u, možda bi neke kasnije odluke o privatizaciji drugačije izgledale”, zaključila je Zgrebec. HDZ-ovi zastupnici upozorili su i da su Povjerenstvo za fiskalnu politiku te Europska komisija izračunali kako je deficit 5,7 posto BDP-a, dok Vlada u izvješću o izvršenju državnog proračuna tvrdi da je 4,1 posto. “Državna revizija kaže da podaci o deficitu nisu pouzdani i ja više nisam siguran ni u 4,1 ni u 5,7 posto. Svaki podatak o izvršenju proračuna moramo gledati sa skepsom”, rekao je Marić.

Šuker, pak, tumači kako se Vlada koristi nacionalnom metodologijom koja nikad nije utvrđena, na što mu je zamjenik ministra financija Igor Rađenović odgovorio kako je riječ o metodologiji kakva je korištena i ranijih godina, pa i u vrijeme kada je Šuker bio ministar. Rađenović tumači kako državna revizija nije otkrila “ni jedan novi grijeh” u izvršenju državnog proračuna. Kazao je kako je svjestan da je naplata koncesija, na koju upozorava državna revizija, slabija od očekivane, ali i najavio donošenje novog zakona, koji će “utjerivanje koncesija” učiniti efikasnijim. “U 2012. smijenjeno je osam čelnika Porezne uprave pod optužbama za teška kaznena djela. Tri godine kasnije, nije podignuta ni jedna optužnica niti su s bilo kojim od njih obavljeni razgovori. Državna revizija upozorava da se ne provodi većina zakonskih mjera za naplatu koncesija, a za to nitko ne odgovara”, uzvratio mu je Marić.

You may also like