Sabor izmijenio Zakon o gradnji

Hrvatski sabor u petak je donio izmjene Zakona o gradnji koje bi trebale otkloniti postojeće zapreke u sustavu izdavanja akta za gradnju, pojednostaviti taj sustav i samo građenje, a time i potaknuti građevinske aktivnosti.

Dio izmjena koje se odnose na energetsku učinkovitost dokida nepotrebne obveze vlasnika zgrade i povećava pravnu sigurnost u odnosu na energetsko certificiranje.

Građevine će se u odnosu na zahtjevnost umjesto na dosadašnjih pet skupina u buduće razvrstavati u tri skupine. Dopušteno odstupanje u građenju, do sada primjenjivo samo na zgrade, izmjenama se proširuje na sve građevine.

Uvodi se mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole jednom za tri godine, omogućuje se odstupanje od građevinske dozvole u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s time da je izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole potrebno ishoditi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole.

Sabor je u drugo čitanje poslao izmjene zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, o prostornom uređenju, o zaštiti zraka te Prijedlog zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Zastupnici su kratko iza podneva završili rad, zasjedanje se nastavlja u srijedu, 8. ožujka raspravom o izmjenama Zakona o lovstvu.

(Agencije)

You may also like