Sabor danas glasuje o rebalansu proračuna

Hrvatski sabor na početku današnjeg nastavka zasjedanja glasovat će o rebalansu državnog proračuna.

U smjernicama za izradu državnog proračuna za sljedeću godinu, Vlada je predvidjela prihode proračuna u iznosu od 119 cijelih 6 milijardi kuna, što je 2,8% više nego u ovoj godini. Rashodi će biti 126,5 milijarde kuna, što je za 4,7 milijardi više nego u ovoj godini. Proračunski bi deficit trebao biti 1,6% BDP-a, a planiran je uz projiciranu stopu gospodarskog rasta od 3,2%.

U proračunu za sljedeću godinu planirano je više novca za demografsku politiku, domovinsku sigurnost i branitelje, a osigurana su i sredstva za kompenzaciju jedinicama lokalne uprave i samouprave.

You may also like