Jučer je u Omišu obilježen završetak treće faze rekonstrukcije hidroelektrane Zakučac puštanjem u rad trećeg agregata. Treći od ukupno četiri agregata koji će biti zamijenjeni rekonstrukcijom u pokusni rad pustio je predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić.

Rekonstrukcijom HE Zakučac dotrajala se oprema zamjenjuje novom uz primjenu najboljih suvremenih tehnoloških i tehničkih rješenja. Snaga elektrane povećat će se za 52 MW što će omogućiti povećanje prosječne godišnje proizvodnje za 58 GWh (milijuna kWh). Ukupna vrijednost investicije u rekonstrukciju HE Zakučac je približno milijardu kuna, od čega je u 2014. godini realizirano oko 150 milijuna kuna. Na poslovima modernizacije radi dvadesetak tvrtki, a nositelj projekta je Končar-Elektroindustrija.

U razdoblju od četiri godine, u četiri se faze zamjenjuje po jedna proizvodna jedinica zajedno s pomoćnim pogonima i postrojenjima. Prva je faza završena 2013. godine puštanjem u rad prvog agregata, u svibnju 2014. u rad je pušten drugi agregat, a danas i treći agregat. U pripremi je realizacija završne, četvrte faze, odnosno zamjena posljednje, četvrte proizvodne jedinice. “Proizvodnja električne energije u HE Zakučac od vitalnog je interesa za stabilnost elektroenergetskog sustava u Hrvatskoj u kojem je bitna trajna raspoloživost hidroelektrane. Za vrijeme rekonstrukcije jednog agregata ostale raspoložive jedinice su u pogonu i proizvode električnu energiju, što je najveći tehnički izazov modernizacije ove naše najveće tvornice “zelene energije”. Naime, međunarodni certifikat jamči da je sva električna energija iz HE Zakučac, kao i ostalih naših hidroelektranama proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Dodatno, okolišnu prihvatljivost HE Zakučac potvrđuje nedavno uspješno završenu provjeru za ISO certifikate serija 9000 i 14000. Ovih dana očekujemo da i ostale hidroelektrane proizvodnog područja Jug prođu provjeru. Po ishođenju certifikata za te hidroelektrane, sve će HEP-ove elektrane imati certificirani integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem”, izjavio je tom prigodom predsjednik Uprave HEP-a Perica Jukić.

Prošle godine HE Zakučac proizveo je 2.005 GWh, a od toga novi rekonstruirani agregat A 576 GWh, a agregat B 443 GWh. Količina proizvedene električne energije približno je jednaka proizvodnji hrvatskog dijela NE Krško i činila je 20 posto ukupne proizvodnje HEP-a u 2014. godini. HE Zakučac je najveća elektrana u Hrvatskoj, instalirane snage 486 MW (prije rekonstrukcije) i s prosječnom godišnjom proizvodnjom 1.458 GWh.

Rekonstrukcija HE Zakučac dio je ciklusa revitalizacije i rekonstrukcije hidroelektrana, ukupne vrijednosti 3,6 milijarde kuna. HEP će, kao najveći investitor u zelenu energiju u Hrvatskoj, samo do 2019. godine u revitalizaciju hidroelektrana uložiti 2,1 milijardu kuna, što predstavlja veliku prigodu za angažman hrvatske industrije. Uz ulaganja u HE Zakučac, HEP je na području Splitsko-dalmatinske županije u proizvodne objekte 2014. ukupno investirao 187 milijuna kuna, a 2015. godini investirat će 137 milijuna kuna. Ulaganja se odnose na revitalizaciju postojećih hidroelektrana, izgradnju male hidroelektrane (MHE) Prančevići koja će biti završena ove godine te izgradnju MHE Peruća s rokom završetka 2017. godine.

Osim u proizvodne objekte na području Splitsko-dalmatinske županije HEP ulaže i u modernizaciju elektroenergetske mreže (izgradnja kapitalnih objekata, novi priključci, remonti i modifikacije mreže itd.). Tako će od ukupnog plana investicija HEP Operatora distribucijskog sustava koji u 2015. godini za čitavu Hrvatsku iznosi 964,7 milijuna kuna, na području Elektrodalmacije Split u 2015. godini biti investirano 107 milijuna kuna.

Related Posts