Home TribinaAnalize Realne plaće u porastu, ali to ima i svoje negativne strane

Realne plaće u porastu, ali to ima i svoje negativne strane

by Energypress.net

RBA analiza

Prema podacima DZS-a, u travnju je nastavljen i nominalan i realan rast prosječnih mjesečnih isplaćenih bruto i neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama na godišnjoj razini. Prosječna mjesečna neto plaća, s iznosom od 1.323 eura, bila je nominalno viša za 17,9% u odnosu na travanj 2023. godine. Prosječna bruto plaća po zaposlenome bila je na godišnjoj razini viša za 18,3%, a iznosila je 1.830 eura.

Realan rast prosječne mjesečne bruto plaće na godišnjoj razini traje neprekidno od početka prošle godine, a neto plaće od ožujka 2023. Prosječna neto plaća viša je realno za 13,7% u odnosu na travanj 2023. godine dok je bruto plaća realno viša za 14,1% godišnje.

U travnju je najniža prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama isplaćena u djelatnosti Proizvodnji odjeće, u iznosu od 837 eura. S druge strane, najviša je isplaćena u djelatnosti Informacijske uslužne djelatnosti u iznosu od 2.483 eura.

Medijalna neto plaća iznosila je u travnju 1.110 eura (+18,1% godišnje i +2,2% mjesečno), što znači da je polovici zaposlenika u pravnim osobama isplaćena neto plaća bila jednaka ili manja od navedene vrijednosti, a drugoj polovici zaposlenika veća. Medijalna bruto plaća iznosila je 1.500 eura.

U razdoblju siječanj-travanj 2024. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosila 1.284 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 15,4%, a realno za 11,0%.

Učinak porasta nominalnih plaća u javnom sektoru postao je vidljiv već na plaćama za ožujak, što će i u nastavku godine djelovati na solidan rast na godišnjoj razini. Prema planu proračuna, Vlada na razini cijele 2024. očekuje rast rashoda za zaposlene od čak 32,2% u odnosu na 2023. godinu (+38% u prvom tromjesečju 2024.) kao posljedicu treće faze sveobuhvatne Reforme sustava plaća u državnim i javnim poduzećima, ali i povećanja minimalne plaće te rastućih rashoda za mirovine i mirovinska primanja uslijed usklađivanja mirovina i niza zakonskih odluka.

Nastavak rasta realnih plaća pogoduje jačanju kupovne moći kućanstava, potiče potražnju te omogućava rast osobne potrošnje za robama i uslugama. Podržan snažnim tržištem rada, administrativnim povećanjem plaća u javnom sektoru i nastavkom usporavanja inflatornih pritisaka, rast realnih plaća tijekom 2024. trebao bi ostati snažan, s blagom tendencijom ubrzavanja stope rasta u odnosu na 2023. kada je realna stopa u prosjeku iznosila 4,6%. Snažniji rast plaća u odnosu na rast produktivnosti sve više naglašava pitanja ionako niske konkurentnosti domaćeg gospodarstva što uz nepovoljna demografska kretanja i razmjerno nisku participaciju (aktivnost) radne snage predstavlja strukturna neriješena pitanja domaćeg gospodarstva.

Related Posts