RBA priopćio kako je industrija nastavila rasti u travnju

Prema posljednje objavljenim podacima DZS-a, unatoč padu na mjesečnoj razini (-4,2% prema desezoniranim podacima) industrijska proizvodnja je u travnju nastavila s pozitivnim godišnjim stopama rasta.

Prema kalendarski prilagođenim (ali i izvornim) indeksima obujam industrijske proizvodnje viši je za 1,2% u odnosu na isti mjesec 2014. godine. Kumulativno u razdoblju od siječnja do travnja rast je iznosio 0,5%. Slabiji rast u kumulativnom razdoblju je posljedica siječanjskog sniženja obujma industrijske proizvodnje u prerađivačkoj industriji.Promatrano prema kategorijama GIG-a (glavne industrijske grupacije), godišnji rast predvođen je većim obujmom proizvodnje u sektoru Energije (5,5% godišnje), Intermedijarnih proizvoda (2,0%) te Trajnih proizvoda za široku potrošnju (1,7%). S druge strane pad proizvodnje zabilježen je kod Kapitalnih proizvoda (-3,2%) te Netrajnih proizvoda za široku potrošnju (-0,1%).

Prema NKD-u, prerađivačka industrija koja čini preko 81% ukupnog obujma industrijske proizvodnja, uslijed razmjeno snažnog mjesečnog pada (-4,3%) usporila je s godišnjim stopama rasta. U odnosu na travanj prošle godine rast je iznosio je 0,3%, dok je u prva četiri mjeseca proizvodnja u djelatnostima prerađivačke industrije stagnirala. Najveći udio u prerađivačkoj industriji odnosi se na proizvodnju prehrambenih proizvoda (koja čini preko 16% ukupne industrijske proizvodnje) te je u razdoblju od prva četiri mjeseca ostvarila godišnji rast od 0,7%. Zamjetan godišnji rast po dvoznamenkastim stopama u istom razdoblju ostvaren je u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava (34,2), proizvodnji proizvoda od gume i plastike (28,0%), proizvodnji kože i srodnih proizvoda (18,7%) te proizvodnji električne opreme (12,2%). Značajniji pad je ostvaren u ostaloj prerađivačkoj industriji (-16,7%), proizvodnji metala (-15,4%), proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (-12,6) te proizvodnji strojeva i uređaja (-12,1%). Godišnji rast zabilježili su i Rudarstvo i vađenje (7,2%) te Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (3,0%).
Podržane učinkom niske bazne i jačanjem inozemne potražnje u nastavku godine očekujemo nastavak pozitivnih godišnjih stopa rasta industrijske proizvodnje.

You may also like