RBA Analiza: Smanjenje javnog duga u posljednja tri mjeseca

Prema posljednjim podacima HNB-a, ukupni javni dug krajem svibnja ove godine spustio se na razinu od 285 mlrd. kuna.  Uz gotovo mjesečnu stagnaciju, tj. blago smanjenje u usporedbi s travnjem (za 84 mil. kuna) ukupni javni dug je u odnosu na kraj prošle godini niži za 4,6 mlrd. kuna odnosno 1,6%. U svibnju je tzaredom zabilježen i pad ukupnog javnog duga na godišnjoj razini. Tako je u odnosu na prošlogodišnji svibanj javni dug niži za 4,8 mlrd. kuna odnosno 1,6%.

Pozitivnim kretanjima, osim umjerenije proračunske potrošnje u prvih pet mjeseci (posebice u razdoblju privremenog financiranja tijekom prvog tromjesečja), pridonijelo je i jačanje kune u odnosu na euro. Naime, srednji devizni tečaj EUR/HRK u svibnju je bio niži za 1,2% godišnje, što je obzirom na valutnu strukturu duga potpomoglo njegov iskazani godišnji pad u kunama.

Godišnjem padu javnog duga ponajprije je doprinijelo značajno smanjenje inozemne komponente javnog duga koja je krajem svibnja iznosila 110,9 mlrd. kuna (s udjelom od 38,9% u ukupnom javnom dugu). Premda je na mjesečnoj razini inozemni javni dug u svibnju zabilježio rast od 284 mil. kuna (0,3%) na godišnjoj razini je niži za preko 10 mlrd. kuna (8,3%). Također, tijekom prvih pet mjeseci inozemni javni dug se smanjio za 7,3 mlrd. kuna u odnosu na prosinac prošle godine (pad za 6,2%). S druge strane, unutarnja komponenta javnog duga je koncem svibnja iznosila 174,4 mlrd. kuna, zabilježivši pad na mjesečnoj razini (366 mil. kuna odnosno 0,2%). No u odnosu na isti mjesec lani, unutarnji javni dug je viši za 5,3 mlrd. kuna (3,1%) dok je u usporedbi s koncem prošle godine viši za 2,7 mlrd. kuna (1,6%).

Promatrajući prema instrumentima zaduživanja, krajem svibnja je javni dug u obliku dugoročnih vrijednosnih papira iznosio 163,8 mlrd. kuna povećavši svoj udio na 57,5% u ukupnom javnom dugu. U odnosu na kraj prošle godine, dug po osnovi dugoročnih vrijednosnica je porastao za 1,3 mlrd. kuna (0,8%). U istom promatranom razdoblju, javni dug po osnovi kratkoročnih dužničkih vrijednosnica smanjio se na 18,6 mlrd. kuna čineći udio od 6,5% u ukupnom javnom dugu. Istovremeno su državne obveze po kreditima iznosile 102,9 mlrd. kuna zabilježivši pad od 5,7 mlrd. kuna u odnosu na kraj prošle godine (5,2%).

Uz predviđeni oporavak gospodarstva, udio javnog duga u odnosu na BDP mogao bi se do kraja godine zadržavati na razini od oko 87 posto BDP-a.

You may also like

0 comments