Home Ekonomija Ravnatelj KBC Rijeka: Dovršetak faze nove riječke bolnice do sredine 2020.

Ravnatelj KBC Rijeka: Dovršetak faze nove riječke bolnice do sredine 2020.

by admin

 Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka dr. Davor Štimac rekao je u razgovoru za Hinu da će novac iz državnog proračuna namijenjen financiranju gradnje prve faze objedinjene riječke bolnice, u ukupnom iznosu od gotovo 440 milijuna kuna, omogućiti dovršetak prve faze do sredine 2020. godine. 

 Predviđeno je da se iz proračuna za 2017. godine u tu namjenu izdvoji 70,5 milijuna, 2018. godine 162,2 i 2019. 206,2 milijuna kuna. Ti iznosi su usklađeni s planiranom dinamikom radova, a u 2020. bi se trebao osigurati novac za završetak radova i opremanje nove bolnice.

 U tijeku je iskop građevinske jame te će se do završetka tog dijela posla, polovicom 2017. godine, raspisati natječaj za gradnju bolnice. Procjenjuje se da bi ukupan iznos za izgradnju bolnice trebao biti nešto više od 700 milijuna kuna, a konačni iznos će se znati tek po okončanju javnog natječaja i na taj način utvrđene cijene.

 Prva faza nove objedinjene riječke bolnice na lokalitetu Sušak, pokraj Sveučilišnog kampusa, obuhvaća gradnju bolnice za majku i dijete, odnosno pedijatrije, ginekologije i pratećih službi, podzemnih i nadzemnih parkirališnih mjesta te zgrade tehnoekonomskog bloka u kojoj će biti praonice rublja, kuhinje i energana. Predviđeno je da sama gradnja, nakon dovršetka iskopa, počne u rujnu ili listopadu 2017. godine.

 Financirat će se kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) te odobreni proračunski novci pokrivaju troškove tog kredita.

 Ujedno, do kraja iskopa građevinske jame se planira doraditi projekt unutarnjih prostora zgrada buduće Sveučilišne bolnice, izrađen prije 10 godina, radi usklađenja s master planom koji predviđa smanjanje kapaciteta buduće bolnice s prvotnih 1000 na 800 kreveta, naveo je Štimac.

 Projekt za drugu fazu riječke Sveučilišne bolnice izradit će se na temelju idejnog rješenja.

 Ta faza podrazumijeva preseljenje svih medicinskih sadržaja sa sadašnjeg lokaliteta KBC-a Rijeka na lokalitet Sušak, čime bi se sve djelatnosti bolnice objedinile na jednom mjestu. Nastojat će se da se gradnja druge faze nadoveže 2020. godine na dovršetak prve faze. Taj nastavak radova će se izvesti modelom javno-privatnog partnerstva. Ravnatelj Štimac je naglasio da će se, tek kad se dovrši projekt za drugu fazu moći procijeniti visina troškova, ali se svakako očekuje da će biti veća od ukupnog iznosa za prvu fazu.

 Upitan o izgledima pronalaska privatnog partnera u toj fazi, Štimac je rekao da su vrlo optimistični da će se pronaći partner za javno-privatno partnerstvo jer, kako je naveo, eksperti s kojima su komunicirali o tome su dali povoljne ocjene.

 Najveći su problemi sadašnje bolnice, ocijenio je ravnatelj Štimac, djelovanje na tri lokaliteta, pod 60 krovova, u zgradama koje su uglavnom potpuno neodgovarajuće, pod okolnostima da su najnovije zgrade stare 40 godina a prosjek starosti im je preko 100 godina. Naglasio je da većina njih nije građena da bi bila dio bolnice, a to je u potpunom neskladu s današnjom civilizacijskom razinom i s onim što se bilo gdje u svijetu smatra bolnicom.

 „Ovo su prostori prilagođeni liječenju bolesnika, na velikom dijelu odjela na 40 ili 50 kreveta pripada jedan sanitarni čvor, a u tim uvjetima je nemoguće liječiti pacijente u skladu sa smjernicama modernog zdravstva“, rekao je ravnatelj riječkog KBC-a.

 Unatoč problemima KBC Rijeka je u posljednje dvije godine, od dolaska nove Uprave, postigao dobre financijske rezultate.

 „Racionalno smo pristupili upravljanju u KBC i financijsko poslovanje doveli do pozitive. Vratili smo više od 100 milijuna kuna dospjelih obveza i u ovom trenutku u odnosu na ostale kliničke bolnice u Hrvatskoj imamo najkraći rok plaćanja dobavljačima“, dodao je.

 Istodobno, u riječkom KBC-u su znatno smanjene liste čekanja za dijagnostičke preglede.

 „Samo se za magnetsku rezonancu čeka dulje od 100 dana, i to zato što imamo samo jedan adekvatan uređaj, a drugi je prilično zastario te očekujemo da se nabavi novi pa da se i tu smanje liste čekanja“, rekao je ravnatelj. Istaknuo je da su se dobivanjem dvaju CT uređaja u proteklih godinu dana značajno smanjile liste čekanja za ove preglede ali i povećala njihova kvaliteta.

 Govoreći o aktualnom problemu odlaska liječnika u inozemstvo, dr. Štimac je istaknuo da je u KBC Rijeka u ovom trenutku broj liječnika koji odlaze i onih koji dolaze u ravnoteži.

 „Imamo jednak broj specijalista kao i prije dvije godine. O tome vodimo računa, raspisujemo specijalizacije i na mjesta gdje urgentno trebaju liječnici dovodimo specijaliste“, zaključio je dr. Štimac.

(Agencija)

Related Posts