“U kategoriji kućanstvo, najveći udio prodane električne energije u 2014. godini imaju razredi velika kućanstva i srednja kućanstva, dok u pogledu broja obračunskih mjernih mjesta najveći udio imaju razredi srednja kućanstva i vrlo mala kućanstva.”, stoji u Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za 2014. godinu. U kategoriji poduzetništvo na niskom naponu najveći udio prodane električne energije je u razredu malog poduzetništva, dok je daleko najveći udio broja krajnjih kupaca u razredu izrazito malog poduzetništva.

Kod krajnjih kupaca na srednjem naponu najviše je električne energije prodano u razredu malog poduzetništva u kojem je ujedno i najveći broj krajnjih kupaca (mjernih mjesta). Kod krajnjih kupaca na visokom naponu najviše je električne energije prodano u razredu vrlo velikog poduzetništva. HERA ističe kako se uočava umjereni pad potrošnje električne energije u 2014. godini, od 1,7% prema potrošnji u 2013. godini. Uzrok smanjenja ukupne potrošnje je smanjenje potrošnje kupaca na niskom naponu, uključujući kućanstva, dok je kod velikih kupaca na srednjem i visokom naponu ostvarena nešto veća potrošnja u odnosu na 2013. godinu. Kupcima iz kategorije kućanstvo prodano je 40,4%, dok je kupcima iz kategorije poduzetništvo prodano 59,6% ukupno prodane energije.

U Republici Hrvatskoj svi krajnji kupci mogu slobodno izabrati opskrbljivača. Međutim, krajnji kupci iz kategorije kućanstvo, ako ne žele izabrati opskrbljivača, mogu se opskrbljivati u okviru univerzalne usluge čije su cijene određene u skladu s Metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge koju donosi HERA. Kupci iz kategorije poduzetništvo trebali bi odabrati opskrbljivača na tržište, u protivnom opskrbljuje ih zajamčeni opskrbljivač (HEP-ODS), čije cijene su više od prosječnih tržišnih cijena kako bi se motiviralo opskrbljivače na odabir opskrbljivača na tržištu. Cijene za zajamčenu opskrbu električnom energijom određuju se prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom koju donosi HERA.

Na maloprodajnom tržištu je, osim HEP-ODS-a (koji je opskrbljivač u obvezi javne usluge), na kraju 2014. godine bilo aktivno 9 opskrbljivača, od kojih je 7 opskrbljivalo krajnje kupce iz kategorije kućanstvo. U 2014. godini su opskrbljivači izvan okvira univerzalne usluge krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo isporučili 9,3% električne energije, dok su opskrbljivači izvan okvira javne usluge krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništvo isporučili 93,71% električne energije.

U pogledu tržišne koncentracije u prodanoj električnoj energiji na maloprodajnom tržištu u prosincu 2014. godine, tri najveća opskrbljivača imala su tržišni udio od 89% u opskrbi krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, dok su u opskrbi krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo četiri najveća opskrbljivača imala tržišni udio od 94 % Tijekom 2014. godine gotovo svi krajnji kupci na visokom naponu i najveći dio krajnjih kupaca na srednjem naponu te niskom naponu (model žuti-javna rasvjeta) imali su sklopljene ugovore o opskrbi električnom energijom s opskrbljivačima koji djeluju na tržištu.

U 2014. godini uočene su situacije kada su krajnji kupci iz kategorije poduzetništvo tijekom kratkog razdoblja (obično mjesec dana) bili bez ugovora o opskrbi električnom energijom zbog proceduralnih problema kod provedbe javne nabave za odabir opskrbljivača. U tom razdoblju te kupce opskrbljivao je HEP-ODS u okviru zajamčene opskrbe.

Related Posts