Rafinerija Brod posluje na nuli

Dobit koju je Rafinerija nafte Brod ostvarila u prošloj godini rasporedit će se za pokriće dijela akumuliranog gubitka iz ranijih godina, navodi se u prijedlogu odluke za Skupštinu akcionara kompanije zakazanu za 24. lipnja 2016. godine.

Društvo je lani ostvarilo dobit u iznosu od 5.758.809 KM, a nakon pokrića dijela gubitka ukupan gubitak Društva bit će smanjen na 520.067.175 KM.

Istog dana bit će održana Skupština akcionara Rafinerije ulja Modriča, na kojoj je predviđeno da bude usvojena odluka da se prošlogodišnji gubitak od 727.807 KM pokrije iz dobiti ostvarene u poslovanju narednih godina.

You may also like