Radman: Postupak mog razriješenja nije formalno pravno utemeljen

Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman u srijedu je uputio pisano očitovanje predsjedniku Hrvatskoga sabora Željku Reineru te članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u kojem odbacuje obrazloženje za postupak njegova razrješenja, koji je pokrenuo Nadzorni odbor (NO), navodeći da nema govora kako dužnost ne obavlja u skladu sa Zakonom ili Statutom HRT-a te da ne postupa po zakonitoj odluci Nadzornog odbora.

U svojemu je očitovanju Radman naveo da HRT još od 2011. u kontinuitetu postupa sukladno zakonskim odredbama kojima je propisana obveza vođenja odvojenoga unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnoga računovodstva. Istaknuo je i kako je, u skladu s odredbom Zakona o HRT-u u cilju provedbe nadzora nad korištenjem mjesečne pristojbe i drugih javnih prihoda, HRT dužna Vijeću za elektroničke medije dostavljati financijska izvješća svakih šest mjeseci, a uvijek na zahtjev te kako tu obvezu redovito ispunjava.

Radman dodaje da HRT i on kao glavni ravnatelj postupaju u skladu s odredbama Zakona o HRT-u koji propisuje da je interna revizija dužna redovito pratiti provedbu odredaba o nadzoru prihoda i o tome izvješćivati NO HRT-a, što interna revizija HRT-a redovito i čini. U pismu je naglasio i da nisu ostvareni uvjeti za njegovo razrješenje kao glavnoga ravnatelja HRT-a.

Dodaje i kako je zaključak NO HRT-a s 8. izvanredne (žurne) sjednice od 29. veljače 2016. o pokretanju postupka njegova razrješenja u potpunosti neutemeljen i donesen protiv odredaba Poslovnika o radu Nadzornoga odbora. “Zaključno, glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman smatra da bi, ako temeljem Zaključka Nadzornoga odbora HRT-a nadzorno tijelo ili treća zainteresirana osoba podnese prigovor Europskoj komisiji o tome da se sredstva pristojbe nezakonito upotrebljavaju, to moglo imati za posljedicu pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske kao države članice u skladu s odredbom članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije”, priopćeno je s HRT-a.

NO HRT-a je na sjednici 29. veljače jednoglasno odlučio pokrenuti postupak razrješenja glavnoga ravnatelja HRT-a zbog neprovođenja zakonite odluke NO-a od 30. prosinca 2015. te utvrđene odgovornosti za nepotpunu i neprikladnu primjenu članka 38. stavka, 7. Zakona o HRT-u, kojim je propisana obveza vođenja odvojenoga unutarnjeg računovodstva na javnu i komercijalnu djelatnost, pri čemu svi troškovi i prihodi moraju biti pravilno dodijeljeni ili razdijeljeni na temelju dosljedno primijenjenih i objektivno opravdanih načela troškovnoga računovodstva, kako je utvrdilo Vijeće za elektroničke medije u svojemu dopisu NO-u od 21. prosinca 2015.

You may also like