Provodi se nadzor nad realizacijom Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika

Sarajevo – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije upoznalo je Vladu FBiH o provođenju nadzora u toku 2014. godine nad realizacijom Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine.

Planirana sredstva za 2014. godinu od 19.243.251,50 konvertibilnih maraka u potpunosti su realizirana. Dio uplaćenih sredstava u iznosu od 310.244 KM, Rudnik „Kakanj“ je vratio u Proračun FBiH, te uplaćena sredstva iznose 18.933.007,50 KM od čega po osnovu duga za PIO 16.600.000 KM i za porez na plaću 2.333.007,50 KM.  Federalnu poreznu upravu, koja je u postupku kontrole duga kod rudnika čije se knjigovodstveno stanje duga razlikuje od prvobitno utvrđenog nalaza, Vlada je zadužila da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavi kontrolni nalaz o dugu rudnika.

Zadužena je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da, zajedno s rudnicima u sastavu Koncerna EPBiH, sačini informaciju o realizaciji člana 4. Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika, s projekcijom ulaganja do njegove potpune realizacije. Ovu informaciju će, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dostaviti na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH do 1.6.2015. godine.