Proizvodnja NE Krškog iznad očekivanja

NE Krško je u siječnju 2016. proizvela 544456 MW h bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 516747,8 MW h neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,3% iznad planirane (510000 MWh), dok je faktor raspoloživosti bio 100-postotni, kao i faktor iskorištenja.

NEK je u siječnju radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U siječnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u siječnju iznosio 0,7 %, a ukupni godišnji udio do kraja siječnja 0,7 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,002 %, a godišnje 0,002 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u siječnju iznosio je 0,07% i 0,07 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

You may also like