Proizvodnja NE Krško malo iznad planirane u studenom

NE Krško je u listopadu 2017. proizvela 542410,5 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 516535,9 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 4,35 % iznad planirane (495000 MWh).
Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorištenja koji je također bio 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U listopadu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,4 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u listopadu iznosio 0,00004 %, a ukupni godišnji udio do kraja listopada 7,1 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00024 %, a godišnje 0,00552 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u listopadu iznosio je 0,11 % i 1,8 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mjesecu uskladišteno 6 paketa (1,248 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada, priopćeno je iz NEK-a.

You may also like

0 comments