Program Plenkovićeve vlade; četiri temeljna cilja i gospodarstvo

Ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, zaustavljanje iseljavanja i demografskih obnova i društvena pravednost i solidarnost temeljni su ciljevi Vlade Republike Hrvatske do 2020. godine, stoji u programu Vlade koje je Andrej Plenković dostavio Saboru. Program ima 12 poglavlja i objašnjava što sve planiraju provoditi po ministarstvima.

Vlada Republike Hrvatske izradit će bilancu nacionalnog bogatstva i Strategiju nacionalnog održivog razvoja kojom će definirati prioritete za dugoročni opstanak, razvoj, prosperitet i sigurnost države za srednjoročni i dugoročni razvoj Hrvatske.
Vlada će organizirati uspostavu glavnog koordinacijskog tijela za izradu Strategije.

U cilju pružanja objektivnih i nezavisnih preporuka o pitanjima ekonomske politike temeljem ekonomskih analiza te empirijskih studija, Vlada Republike Hrvatske osnovat će ekonomski savjet koji će sačinjavati eminentni ekonomski stručnjaci, a koji će imati savjetodavnu ulogu. Poduzetnici, posebno mikro, mali i srednji, te obrtnici i izvoznici kralježnica su gospodarstva.

Kako piše Milan Račić,  kolimnist Večernjeg lista i vlasnik tvrtke Indium, temeljna polazišta u poslovnom okruženju, poduzetništvu i investicijama bit će pozitivnost, sigurnost i stabilnost. Na svom facebook profilu naveo je glavne značajke gospodarskog sektora Vladinog programa koje donosimo u nastavku.

”Pozitivno, sigurno i stabilno poslovno okruženje jedan je od preduvjeta za odluku poduzetnika o pokretanju ili širenju poslovanja u Hrvatskoj. Stoga je važno afirmirati privatni sektor kao ključan nositelj ekonomskog razvoja države, a posebnu pozornost posvetiti potpori i razvoju obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kao najjačem pokretačkom potencijalu hrvatskog
gospodarstva.

1.1. Poticajno poslovno okruženje

Vlada će provoditi mjere kako bi u stimulativnom poslovnom okruženju ojačala poduzetništvo i tako pridonijela stvaranju snažnih izvoznih, inovativnih i društveno odgovornih poduzeća prepoznatljivih u svijetu. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva:

– Bolji uvjeti poslovanja i manji administrativni troškovi

Vlada će provesti sustavna rješenja na smanjivanju administrativnog opterećenja gospodarstva, posebno razvojem e-usluga te promjenama u cilju smanjenja udjela administrativnih troškova u gospodarstvu.

– Brzo dobivanje dozvola i rješenja sa što manje administrativnih prepreka

Vlada će osigurati brzo, jednostavno, transparentno i jeftino ishođenje akata za gradnju bez nepotrebnih dupliranja i zakonskih opterećenja, pojednostaviti procedure i skratiti vrijeme za
ishođenje dozvola, prenijeti ovlasti na druge ovlaštene osobe, proširiti vrste građevina za koje ne treba akt za gradnju, produljiti rokove važenja akata za gradnju i sl.

– Sređeni vlasnički odnosi

Vlada će provesti nove izmjere, uskladiti podatke, digitalizirati procese te spojiti katastar i zemljišne knjige u jednu instituciju, uz uvođenje mogućnosti da jednostavne upise, gdje su sređeni imovinsko pravni odnosi mogu raditi javni bilježnici.

– Aktiviranje državne imovine kao potpore širenju poslovanja poduzetnika i obrtnika

Neaktivnu državnu imovinu Vlada će aktivirati sa svrhom realizacije poduzetničkih pothvata na dva načina: aktivacijom neiskorištenih nekretnina i zemljišta u korist poduzetničkih ideja, te aktivacijom neiskorištenih nekretnina u korist općina, gradova i županija, a za potrebe izgradnje novih poduzetničkih potpornih institucija.

1.2. Razvoj obrtništva i poduzetništva

Vlada će provoditi politiku jačanja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, od onih tradicijskih preko turističkih i poljoprivrednih pa sve do visoko inovativnih. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva:

– Jačanje poduzetničkog mentaliteta i veća konkurentnost poduzetnika

Vlada će stvoriti uvjete za afirmaciju poduzetništva i omogućiti stjecanje poduzetničkog znanja i vještina na svim razinama obrazovanja, te će aktivno poticati sustavno povezivanje
gospodarskih subjekata u proizvodnji proizvoda i razvoju usluga kao i ulaganja u istraživanje i inovacije.

– Prepoznatljivost i veća zastupljenost hrvatskih proizvoda i usluga

Vlada će pokrenuti program jačanja domaće proizvodnje temeljen na jasnoj i transparentnoj projekciji domaćih potreba i mogućnostima vlastite proizvodnje, poticati i ohrabrivati
sudjelovanje domaćih proizvođača, te pòmoći poduzetnicima u osvajanju novih tržišta uz pȍmoć i potporu Hrvatske gospodarske komore.

– Porezno rasterećenje i novi izvori sredstava poduzetnicima

Vlada će financijski rasteretiti poduzetnike, posebno kroz cjelovitu poreznu reformu i smanjenje neporeznih davanja te im omogućiti dostupnost novih povoljnih izvora financiranja kroz olakšavanje stvaranja inovativnih financijskih instrumenata, mreže poslovnih anđela, fondovi poduzetničkog kapitala i crowdfunding.

– Snažan razvoj društvenog poduzetništva

Poticanje poduzeća kojima nije cilj maksimizacija profita nego maksimizacija nove stvorene vrijednosti stvara okvir dugoročnog razvoja, koji ravnopravno vrednuje financijske, ekološke i društvene aspekte poduzetničkog djelovanja. Stoga će Vlada poticati osnivanje društvenih poduzeća, društveno-poduzetničkih inkubatora, zapošljavanje kroz društveno poduzetništvo te
će osigurati dostupnost povoljnog kapitala kroz financijske instrumente, kao i obrazovanje o društvenom poduzetništvu.

1.3. Rast investicija

U konkurentnom okružju novih država članica EU-a, cilj Vlade je Hrvatsku učiniti privlačnijom državom za izravna domaća i strana ulaganja koja će na međunarodnoj razini biti prepoznata kao inovativna, perspektivna i otvorena država sa stabilnim pravnim okruženjem. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje specifičnog cilja:

– Veća strana i domaća ulaganja

Vlada će se usmjeriti na privlačenje stranih direktnih ulaganja posebno greenfield ulaganja i ulaganja u izvozne industrije, te će izraditi kartu investicija u cijeloj Hrvatskoj s popisom troškova ulaganja, dozvola koje je potrebno ishoditi te poticaja koji se daju za realizaciju projekata, a koja će uključivati i katalog državne imovine i registar brownfield i greenfield projekata”

You may also like

0 comments