Pročitajte koji Rus preuzima Hidroelektru Niskogradnju

Dioničari Hidroelektra Niskogradnje trebali bi na izvranrednoj glavnoj skupštini sazvanoj za 25. travnja donijeti odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala za pokriće prenesenih gubitaka te potom odluku o povećanju temeljnog kapitala za najviše 30 milijuna kuna, a u toj bi dokapitalizaciji sudjelovao strateški partner Sergej Gljadelkin.

Prema pozivu i prijedlogu odluka za glavnu skupštinu, koji su objavljeni na Zagrebačkoj burzi, dioničarima je predloženo da se sve redovne dionice s nominalnim iznosom zamijene onima bez nominalnog iznosa.  Temeljni kapital Hidroelektre Niskogradnje trenutno iznosi 31,19 milijuna kuna i podijeljen je na 623.881 redovnu dionicu, a njihova je nominalna vrijednost trenutno 50 kuna.

Prihvate li dioničari prijedlog Uprave društva radi pokrića prenesenog gubitka i prijenosa razlike sredstava u rezerve kapitala, temeljni bi se kapital, na pojednostavljeni način, smanjenjem iznosa temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu, smanjio za 24,96 milijuna kuna, na 6,24 milijuna kuna. Naime, dio ukupnog gubitka iz 2013. i 2014. pokrio bi se iz rezervi iz ostvarene dobiti iz prethodnih godina i to u iznosu od 1,59 milijuna kuna, a nakon iskorištenja tih sredstava ostaje preneseni gubitak iz poslovanja u te dvije godine u iznosu od 24,64 milijuna kuna.

Glavnoj je skupštini predloženo i da donese odluku o dokapitalizaciji u iznosu od najviše 30 milijuna kuna te odluku o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Time bi se odobrilo da se u svrhu provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala i to izdavanjem novih, najviše tri milijuna dionica, uz cijenu upisa od 10 kuna po dionici, odbori strateškom partneru Sergeju Gljadelkinu stjecanje tih dionica, bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje.

Dokapitalizacija bi se smatrala uspješnom ako Gljadelkin upiše i uplati minimalno 50 posto novih redovnih dionica, što znači uplati najmanje 15 milijuna kuna. U izvješću Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novog plasmana dionica se navodi da je radi pokrića prenesenih gubitaka predloženo donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala ali i da je za nastavak i normaliziranje poslovanja potrebno novo povećanje kapitala.

“Procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica, uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoje zainteresirani novi ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava u društvo, u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada i jačanja kapitala društva kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja društva”, obrazlaže Uprava.

Uprava i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem osnažiti temeljni kapital tvrtke te u kratkom roku omogućiti priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva te omogućiti društvu nastavak normalnog i stabilnog poslovanja.

You may also like