Prijenos električne energije nemoguć je bez tehičkih gubitaka

Podgorica – Prijenos i distribucija električne energije, kao vitalne djelatnosti u svakom elektroenergetskom sustavu, nemogući su bez tehničkih gubitaka uslijed fizičkih procesa koji prate prenošenje struje od proizvođača do krajnjih korisnika, priopćili su iz Regulatorne agencije za energetiku RAE.

Iz RAE su, komentirajući nedavno usvajanje amandmana poslanika Dritana Abazovića na izmjene i dopune Zakona o energetici, kazali kako se tehnički gubici ne mogu eliminirati ni u uvjetma idealnog stanja u mreži. “Postojanje gubitaka u radu i funkcioniranju elektroenergetskog sektora je neizostavna činjenica sa stajališta tehničke i ekonomske struke i nauke, pa je samim tim sasvim osnovana potreba da se predmetna tematika regulira odgovarajućim zakonom i podzakonskim aktima”, rekli su agenciji predstavnici RAE. Amandman predviđa brisanje člana Vladinog prijedloga izmjena Zakona o energetici, kojim bi prvi put bila zakonski uvedena obaveza da građani, kao kranji potrošači, plaćaju tehničke gubitke koje Elektroprivreda EPCG ima prilikom proizvodnje i distribucije električne energije.

Poslanici su odlučili da glasanje o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o energetici odlože, nakon što su usvojili amandman Abazovića. Iz RAE su podsjetili kako pored tehničkih gubitaka, koji su posljedica održavanja pogonske spremnosti sustava i težnje da se zadovolje sve potrebe kupaca električne energije, postoje i komercijalni odnosno netehnički gubici, koji obuhvaćaju potrošenu električnu energiju koju nije moguće naplatiti, kao što su neovlaštenu potrošnju te greške u mjerenju i očitavanju.  “Međutim, RAE je zauzela stav da se priznaju samo tehnički gubici, odnosno samo onih čiju nazočnost nije moguće izbjeći ni na koji način, a samim tim je osigurano i poštovanje Zakona o zaštiti potrošača”, rekli su iz RAE.

Važećim Zakonom o energetici, kako su podsjetili, propisano je da RAE utvrđuje metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za korištenje prijenosnih i distributivnih sistema električne energije i plina. “Sastavni dio navedenih metodologija jest obračun regulatorno dozvoljenog prihoda, čiji su važan dio troškovi poslovanja koji obuhvaćaju trošak kupovine električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u prijenosnom, odnosno distributivnom sistemu električne energije”, objasnili su iz RAE.

Dopušteni gubici su utvrđeni preko dozvoljene stope gubitaka, koja se kod operatera prijenosnog i distributivnog sustava određuje na različite načine. “Kod operatera prijenosnog sustava, dopuštena stopa gubitaka utvrđuje se na osnovu ostvarenih gubitaka u prijenosnom sustavu, koji nastaju kao posljedica prijenosa električne energije za potrebe domaćinstava, kao i trenda ostvarenih gubitaka za tri godine koje prethode tekućoj godini”, priopćili su iz RAE.

Iz RAE su dodali kako se kod operatera distributivnog sustava dopuštena stopa gubitaka utvrđuje na osnovu studije o smanjenju gubitaka u distributivnom sistemu. “Ukoliko operater distributivnog sustava nije učinio takvu studiju onda se primjenjuje model benchmarkinga, odnosno upoređivanja sa podacima iz drugih distributivnih sustava sličnih tehničkih karakterisitika”, dodali su iz RAE.

Stupanj tehničkih gubitaka koji je priznat crnogorskom operateru distributivnog sustava je devet posto, što je na nivou priznatog prosjeka u europskim distributivnim mrežama. “Kako su tehnički gubici u ogromnom dijelu naše distributivne mreže značajno preko devet posto, logično je da zbog takve odluke regulatora jedino štetu trpi distribucija. Onda kada bude izvjesno da je domaći operater distributivnog sistema dostigao stupanj tehničkih gubitaka od devet odsto, tada će mu regulator sniziti prag priznavanja tehničkih gubitaka kao mjeru poticaja”, objasnili su iz RAE.

To je, kako su naveli, regulatorna praksa svih regulatora u Europi. “Stav Energetske zajednice, čiji je Crna Gora član i koji je time obavezujući za nas, jest da se osim tehničkih, priznaju ukupni troškovi gubitaka i to je jasno naglašeno u sporu koji je 2011. godine bio pokrenut prema Crnoj Gori”, zaključili su iz RAE.