Prijedlog Hrvatske udruge banaka za situaciju sa CHF-ovima

Zagreb – Banke smatraju da su u rješavanju problema kredita u švicarskim francima prioritet oni građani koji ne mogu otplaćivati kredite zato što su ostali bez posla i radne sposobnosti ili su im toliko pali prihodi da im je ugrožena socijalna sigurnost, poručeno je u petak na konferenciji za novinare Hrvatske udruge banaka (HUB)

‘Banke su spremne preuzeti na sebe sav teret otpisa dugova i ne traže u tome sudjelovanje bilo koje treće strane. U fokusu su nam oni građani koji objektivno ne mogu vraćati kredite iz svojih prihoda’, rekao je Zoran Bohaček, predsjednik HUB-a, naglašavajući pritom da rješenje treba bitidobrovoljni otpis dugova a ne da on bude pravno nametnut. U suprotnom, nametnuta rješanja lako se mogu prometnuti u rješanja koja neće teretiti banke već porezne obveznike, upozorava Bohaček.  Uz Bohačeka, na konferenciji su bili i predstavnici poslovnih banaka koji sudjeluju u radnoj skupini za rješavanje problema sa švicarcem.  Bankari najugroženijim građanima nude dva modela.

Prvi podrazumijeva prenošenje odnosno prodaju nekretnine državnoj agenciji. Država će onda prema svojim kriterijima odlučiti o sudbinama tih građana. Konkretno, odredit će im uvjete pod kojima mogu ostati u najmu u toj nekretnini. No, zanimljivo je da pritom bankari smatraju da država treba platiti tržišnu vrijednost kod preuzimanja te nekretnine.

Drugi je model po uzoru na američku praksu a radi se o tome da dužnici predaju nekretnine banci a ona ih oslobodi svih dugova.

U HUB-u naglašavaju da se tu radi isključivo o dužnicima, čiji je dug zbog promjena tečaja s jedne strane i pada vrijednosti nekretnine s druge strane, sada veći od vrijednosti nekretnine. Stoga bi se, smatraju, takvim dužnicima isplatilo predati nekretninu uz uvjet da im banka u potpunosti otpiše postojeći dug.  Kriteriji na temelju kojih bi se utvrdilo tko ima pravo na korištenje predloženih modela utvrdili bi se uz pomoć Ministarstva financija, kao i kod otpisa dugova građanima. Okvirni rok za provedbu rješenja je dva do tri mjeseca. Bankari poručuju da su, nakon rješavanja prioritetnih slučajeva, spremni razmotriti i razradu modela za druge građane, koji su sposobni otplaćivati kredite no smatraju da i za te slučajeve treba razraditi socijalne kriterije. Kod njih bi prijedlog bankara išao u smjeru konverzije kredita u druge valute pod povlaštenim uvjetima odnosno nižem tečaju od tržišnog.

You may also like