Snažan godišnji rast zaračunate bruto premije u segmentu životnih osiguranja, za više od 20 posto, u lipnju je podigao ukupnu zaračunatu bruto premiju 25 osiguravatelja koji posluju u Hrvatskoj, za 3,65 posto, na 4,8 milijardi kuna, pokazuju podaci koje je u ponedjeljak objavio Hrvatski ured za osiguranje (HUO). Zaračunata bruto premija u životnim osiguranjima iznosila je krajem lipnja 1,57 milijardi kuna te je u odnosu na isti lanjski mjesec povećana za 20,21 posto, odnosno za više od 265 milijuna kuna.

Istodobno je premija u neživotnim osiguranjima, koja čine 67,6 posto ukupne premije, smanjena za 94,6 milijuna kuna, odnosno 2,8 posto, na 3,28 milijardi kuna., Promatrano prema ukupnoj premiji, na kraju lipnja najveći je tržišni udio držalo Croatia osiguranje, s 1,45 milijardi kuna premije, što čini 30-postotni udio na hrvatskom tržištu osiguranja. Drugi je Allianz sa 704,8 milijuna kuna ukupne premije (14,5 postotni udio), a treći je Euroherc, s 398,4 milijuna kuna premije i udjelom na tržištu od 8,2 posto. Značajan rast ukupne premije u životnim osiguranjima rezultat je znatnog rasta premije kod više osiguravajućih društava, a posebice skoka premije najvećeg hrvatskog osiguravatelja, koji u tom segmentu drži vodeće mjesto.

Premija Croatia osiguranja porasla je, naime, u lipnju na godišnjoj razini kod životnih osiguranja za čak 75 posto, na 305 milijuna kuna, a po dvoznamenkastim stopama rasle su i premije Erste osiguranja (33,5 posto, na 112,7 milijuna kuna), Uniqa osiguranja (16,5 posto, na 166,2 milijuna kuna), Velebit životnog osiguranja (14,8 posto, na 10,9 milijuna kuna) i Wüstenrot životnog osiguranja (29,2 posto, na 13,4 milijuna kuna). Za 116,1 posto, na 128 milijuna kuna porasla je premija životnog osiguranja Generali osiguranja. Premija Allianza, koji je dugo držao prvo mjesto na tržištu životnih osiguranja, iznosila je krajem lipnja 299,3 milijuna kuna i snižena je prema istom mjesecu lani za 3,64 posto. Allianz tako sada zauzima drugo mjesto u ‘životnom segmentu’, dok je na trećem mjestu Uniqa.

Croatia osiguranje zauzima najveći tržišni udio i u segmentu neživotnih osiguranja, s 1,15 milijardi kuna zaračunate bruto premije krajem lipnja. No, premija CO-a u segmentu ‘neživota’ je na godišnjoj razini pala za osam posto, dok je istodobno premija Allianza, koji je na drugom mjestu, rasla za 5,1 posto, na 405,5 milijuna kuna.U tom je segmentu treći Euroherc, koji je lipanj završio s 398,4 milijuna kuna premije, što je 8,2 posto manje nego krajem lipnja lani.

Podaci HUO-a po vrstama osiguranja, pak, pokazuju da je u lipnju najviše, 1,1 milijardu kuna, iznosila premija osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (obvezno autoosiguranje). No, rezultati liberalizacije tog segmenta tržišta, odnosno sniženje cijena polica obveznog autoosiguranja i dalje se osjete na zaračunatoj premiji, koja je u odnosu na lipanj prošle godine smanjena za 15,4 posto. Istodobno je premija u osiguranju cestovnih vozila (kasko) rasla za gotovo sedam posto, na 371,4 milijuna kuna.

Kod proizvoda životnog osiguranja, pak, najizraženiji rast zaračunate premije, za čak 118,9 posto, bilježi se kod životnih ili rentnih osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, dok je premija u rentnom osiguranju porasla na godišnjoj razini za 44,6 posto. Premija klasičnog životnog osiguranja, istodobno je uvećana za 16,7 posto, na 1,35 milijardi kuna.

Related Posts