Povratak socijalističke poslovne kontrole

Fina ubuduće ne bi trebala biti sustav koji samo zaprima financijsku dokumentaciju poduzetnika i javno je objavljuje, već sustav koji je dovoljno educiran i ima te ovlasti da ako postoje elementi da financijski izvještaji ne zadovoljavaju minimum, iste može i vratiti poduzetniku na doradu.

Samo ovakvom organizacijom sustava, tvrdi ugledni revizor za koji želi ostati anoniman za Poslovni dnevnik, omogućit će se transparentan sustav javnog izvještavanja.

Takvu novu ulogu Fine u segmentu pokretanja prekršajnih prijava protiv poduzetnika koji ne predaju svoje financijske izvještaje pozdravlja stručna javnost, iako neki poput Vlade Brkanića iz RRiF-a u tome prepoznaju i obnavljanje funkcije koju je nekad imao moćni SDK. Procjenjuje se ipak da će nova Finina uloga eliminirati situacije u kojima poduzetnici namjerno ne predaju svoje financijske izvještaje, te onemogućiti namjerno izbjegavanje obveze javne objave. Također mnogi smatraju i da bi ulogu Fine valjalo još pojačati tako da obavlja još i neke dodatne kontrole predane dokumentacije, a posebice u segmentu predaje dokumentacije koja se odnosi na bilješke uz financijske izvještaje, te revizorska izvješća.

Naime, bilješke uz financijske izvještaje predstavljaju jedan od temeljnih financijskih izvještaja što bi trebalo biti usklađeno s odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Trenutačna je situacija alarmantna budući da veliki broj poduzetnika, koji nisu obveznici revizije, predaju bilješke uz financijske izvještaje koje ne zadovoljavaju niti minimum neophodnih objava. Vrlo često one uključuju samo osnovne podatke o društvu i sažetak primjenjivanih računovodstvenih bilješki, bez ikakvog objašnjenja ili tumačenja bilo koje bilančne pozicije. No, takva praksa, kaže naš sugovornik, onemogućila bi se davanjem Fini ovlasti da prilikom zaprimanja bilješki, uz financijske izvještaje, napravi i osnovne kontrolne postupke, što uključuje i vraćanje financijskih izvještaja ako ne zadovoljavaju osnovne kriterije.

Izuzetak u tom tretmanu dao bi se samo mikro poduzetnicima, koji zapošljavaju manje od 10 djelatnika, kojima bi se i prema praksi EU trebalo osigurati da nisu obveznici predaje bilješki uz financijske izvještaje. Također, ima poduzetnika koji predaju samo dijelove revizorskog izvješća, odnosno uklanjaju se stranice za koje poduzetnik smatra da ih ne bi bilo primjereno objaviti. U praksi su i nerijetki slučajevi javne objave nepotpisanih revizorskih izvješća, a što upućuje na nepostojanje kontrolnih mehanizama pri Fini koji upravo i rade osnovne kontrole predane dokumentacije za javnu objavu.

You may also like

0 comments