Potrošačke cijene padaju kako u EU tako i u Hrvatskoj

Potrošačke cijene u 28 zemalja Europske unije ponovo su pale u veljači, nakon tri mjeseca slabašnog rasta, a Hrvatska je bila među zemljama koje su zabilježile izrazitiji pad, pokazuje u četvrtak objavljeno izvješće europskog statističkog ureda.U veljači je tako godišnja inflacija mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) na razini EU iznosila minus 0,2 posto. Time je ponovo kliznula u negativan teritorij, nakon tri mjeseca slabašnog rasta i stagnacije cijena u listopadu.

U siječnju cijene su u EU28 porasle 0,3 posto. EUROSTAT je ujedno potvrdio procjenu o 0,2-postotnom padu cijena u eurozoni u prošlom mjesecu, nakon četveromjesečnog razdoblja slabašnog rasta. U siječnju cijene su porasle 0,3 posto. Najveća su kočnica za inflaciju u veljači bile cijene motornih goriva i lož-ulja, koje je smanjile za 0,49 odnosno 0,24 postotnog boda, izračunali su u Eurostatu. Ako se izuzme energija, potrošačke su cijene u eurozoni u veljači porasle 0,8 posto. U siječnju takozvana temeljna inflacija u eurozoni iznosila je jedan posto. Najviše su u eurozoni u veljači pale cijene energije, za 8,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Njihov je pad time ponovo intenziviran, budući da su u siječnju smanjene 5,4 posto. Najviše su pak porasle cijene usluga, za 0,9 posto. U siječnju uvećane su 0,7 posto, pokazuju podaci Eurostata.

Negativne godišnje stope inflacije u veljači je zabilježilo 15 zemalja EU, uključujući Hrvatsku gdje su potrošačke cijene mjere HICP-om smanjene 0,6 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. U siječnju kliznule su 0,2 posto. Istu je godišnju stopu inflacije u veljači kao i Hrvatska zabilježila i Latvija. Najsnažnije su među zemljama EU pale potrošačke cijene na Cipru i u Rumunjskoj, za 2,2 odnosno 2,1 posto. Slijede Bugarska i Španjolska s padom cijena za 1,0 posto, te Slovenija s 0,9 posto. Najvišu je pak godišnju stopu inflacije zabilježila Belgija, od 1,1 posto. Slijede Austrija i Malta s po 1,0 posto.

Na mjesečnoj su razini potrošačke cijene mjerene HICP-om u EU28 u veljači porasle za blagih 0,1 posto, signalizirajući stabilizaciju nakon oštrog, 1,3-postotnog pada u prvom ovogodišnjem mjesecu. U eurozoni porasle su 0,2 posto, nakon 1,4-postotnog pada u prethodnom mjesecu, pokazuju procjene Eurostata. Hrvatska je u veljači bila među zemljama EU koje su zabilježile izrazitiji pad cijena mjeren HICP-om u odnosu na prethodni mjesec, za 0,3 posto. Njihov je pad ipak blago usporio u odnosu na prethodni mjesec kada su kliznule 0,4 posto. Isti postotni pad cijena u veljači kao i Hrvatska zabilježile su i Litva i Rumunjska, a u skupini su još i Španjolska i Italija, s padom cijena na mjesečnoj razini za 0,4 posto. Najviše su među zemljama EU u veljači na mjesečnoj razini pale cijene na Cipru, za 0,6 posto. Slijede Bugarska i Portugal s 0,5-postotnim padom cijena. Najviše su pak poskočile cijene u Belgiji i Luksemburgu, za 1,7 odnosno 1,3 posto, pokazuju podaci Eurostata.

You may also like