Portoriku u posljednji trenutak izbjegao bankrot

Portoriko je u utorak objavio da je uplatio 354 milijuna dolara na ime dospjele obveznice nakon što je danima upozoravao da neće moći podmiriti tu obvezu kako bi potaknuo američke vlasti da izmijene propise i omoguće im da zatraže zaštitu od vjerovnika.

Priopćenje o uplati objavljeno je upravo u trenutku kada je portorikanski guverner Alejandro Garcia Padilla u američkom Kongresu tumačio zastupnicima da se otočna država pridružena SAD-u suočava s krizom potencijalno katastrofalnih posljedica. I nakon što je podmirila dospjelu obvezu vlada u San Juanu prisiljena je birati hoće li građanima pružati osnovne usluge ili vraćati dug, kazao je Padilla američkim zastupnicima. “Velike su šanse da uskoro više nećemo pravodobno servisirati svoje obveze, budemo li morali birati između povrata duga kreditorima i pružanja osnovnih usluga građanima”, izjavio je portorikanski guverner pred odborom za pravosuđe američkog Senata.

Proteklog je tjedna Padilla u više navrata upozoravao da možda neće moći podmiriti obvezu koja je jučer dospjela na naplatu. Dug karipskog otoka dosegnuo je neke 72 milijarde američkih dolara i državna agencija za upravljanje dugom već je u nekoliko navrata propustila podmiriti manje obveze po dospjelim obveznicama. Vlada je pak dosada uglavnom vraćala dugove. Pritom je razvojna banka u utorak upozorila da u sljedećoj fazi javna poduzeća možda neće moći uredno servisirati svoje velike obveze, za koje je vlada izdala jamstva.

Guverner je pred odborom američkog Senata naglasio da položaj otočne države otežavaju kreditori koji nisu pristali na reprogramiranje duga ali i američki zakoni koji pridruženoj državi brane da zatraži zaštitu od vjerovnika. Po njegovim su riječima hitne proračunske mjere gurnule Portoriko još dublje u recesiju, pogoršavši iseljavanje stanovništva. “Ako Kongres ne dade Portoriku ovlasti za reprogramiranje svih obveza, 3,5 milijuna američkih građana na otoku zadesit će humanitarna kriza”, upozorio je portorikanski guverner. Na kraju prosinca na naplatu dospijevaju stotine milijuna dolara duga i u agenciji Standard & Poor’s procjenjuju da su šanse za njegovo uredno servisiranje i dalje slabe.

You may also like