Porez na kapitalnu dobit plaćat će se na godišnjoj razini

Porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, koji se uvodi od početka iduće godine po stopi od 12 posto, plaćat će se na godišnjoj osnovi, a porezna će osnovica biti razlika između kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka ostvarenog tijekom godine, predviđa Uredba o izmjeni Zakona o porezu na dohodak.

Vlada je na telefonskoj sjednici u srijedu prihvatila tu Uredbu kojom se, kako ističu, “ne uvodi novi porez niti dolazi do promjena poreznog opterećenja, već se radi o promjeni načina odnosno dinamike plaćanja i izvješćivanja poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka za koje je već propisana obveza plaćanja poreza, osnovica i stopa poreza”. Iz Vlade ističu i da je donošenje uredbe u skladu sa člankom 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora.

Oporezivanje kapitalne dobiti uvedeno je izmjenama Zakona o porezu na dohodak, prihvaćenim u Saboru krajem studenoga prošle godine, a te odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.  Zakonom je propisano da su porezni obveznici, znači i građani koji ostvare kapitalni dobitak, primjerice u slučaju da početkom iduće godine kupe pa za neko vrijeme prodaju dionice i na njima ostvare dobit, obvezni obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitaka i to na svaki pojedinačno ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka po stopi od 12 posto bez priznavanja osobnog odbitka. Također, propisano je i da se ostvareni kapitalni gubitak ne priznaje tijekom godine, već se može priznati (sučeliti s ostvarenim godišnjim kapitalnim dobitkom) na godišnjoj razini putem posebnog izvješća.

“Navedeno zakonsko rješenje, u smislu dinamike plaćanja predujma poreza u roku osam dana od dana ostvarivanja primitka, od sudionika na tržištu kapitala – malih ulagatelja iziskuje dodatni napor i povećano administriranje. Uvažavajući navedeno te činjenicu da je u ovom trenutku tržište kapitala slabo razvijeno, s malim dnevnim prometima odnosno slabim intenzitetom trgovanja bez obzira na pozitivne pokazatelje gospodarskog rasta i izlaska iz recesije, postojeće zakonsko rješenje moglo bi preusmjeriti male ulagače na druge (manje zahtjevne) modele investiranja (fondove, štednju i slično), a što bi posljedično tržište kapitala moglo dovesti do još teže pozicije odnosno do nesagledivih negativnih posljedica”, obrazloženje je Vlade uz Uredbu koju je danas donijela.

Vlada je, naime, uredbom promijenila dinamiku i oporezivanja porezom na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, ne mijenjajući osnovne odrednice o obvezi poreza i poreznom opterećenju.  Uredbom je tako izmijenjeno tek nekoliko članaka Zakona pa je brisana i odredba po kojoj su porez trebao platiti “u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka i to na svaki pojedinačni ostvareni primitak koji je izvor kapitalnog dobitka”. Umjesto toga, porez po stopi od 12 posto (uvećano za prirez) će se plaćati na godišnjoj razini, odnosno, kako predviđa Uredba, “do 31. siječnja tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke”, što znači da će porezna osnovica biti razlika između kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka ostvarenog tijekom kalendarske godine.  Iz Zakona se također brišu i odredbe kojima je propisano izvješće putem kojega se priznaje kapitalni gubitak, kao i o ovlasti ministru financija da propiše to izvješće.

Na zakonska rješenja rješenja o rokovima uplate predujma poreza od osam dana, uz potrebu dostave JOPPD obrasca, što je problem za velik broj investitora, kao i na nelogičnosti oko (ne)priznavanja kapitalnih gubitaka, najviše prigovora do sada su iznosili predstavnici brokerskih tvrtki. Stoga bi Vladina Uredba trebala biti posebno važna za tržište kapitala.  “Svaki broker reći će vam isto – ovo je jako dobra stvar, koja će znatno olakšati njihov posao. Spasonosna je to odluka prvenstveno za Zagrebačku burzu, ali i za trgovce na inozemnim tržištima”, kaže Roman Rinkovec, član Uprave investicijskog društva Credos.

Dodao je da će to znatno smanjiti administrativni teret brokerskim tvrtkama. “Brokeri su već odlučili početi nuditi klijentima uslugu obračunavanja ostvarene zarade svakih tjedan dana. Odluka o obračunu na godišnjoj razini predstavlja im stoga veliko olakšanje”, zaključuje Rinkovec.

You may also like

0 comments