Porastao uvoz naftnih derivata u Makedoniju

Analiza Bloomberg Adrie

U Makedoniji je zabilježen značajan porast uvoza naftnih derivata tokom prošle godine, pri čemu je najviše potrošeno dizel gorivo. Prema podacima Regulatorne komisije za energetiku, prošle godine uvezeno je 1.321.597 tona naftnih derivata, što je povećanje od 21,18 posto u odnosu na uvoz iz 2021. godine (1.090.610 tona).

U 2022. godini najviše je uvezeno dizel gorivo, što čini 63,63 posto ukupnog uvoza, zatim slijede mazut, motorni benzini, propan-butan (TNG), avio-gorivo, ekstra-lagano gorivo (EL-1), dok je uvoz biogoriva manji postotak.

Primjetno je da je uvoz naftnih derivata u 2022. godini povećan u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz benzina je povećan za 10,48 posto u odnosu na 2021. godinu, dok je uvoz dizel goriva povećan za 11,94 posto u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje od 11,08 posto zabilježeno je kod ekstra-laganog goriva (EL-1) i tečnog naftnog plina (TNG) za 6,73 posto, dok je značajan porast uvoza mazuta u 2022. godini iznosio 111,28 posto, kao i avio-goriva za 67,95 posto u odnosu na 2021. godinu. To je rezultat korištenja mazuta zbog energetske krize, kao i ponovnog uspostavljanja aviolinija nakon pauze uzrokovane COVID-19.

Na domaćem tržištu, potrošnja naftnih derivata u 2022. godini obilježena je dominacijom dizel goriva s udjelom od 62,20 posto i mazuta s udjelom od 19,89 posto, dok slijede bezolovni benzini s udjelom od 9,27 posto i tečni naftni plin s udjelom od 5,57 posto.

Najveći uvoznik prošle godine, kao i prethodnih, bio je “Okta”, koji je sudjelovao s 75,84 posto udjela, zatim slijede “Supertrajd”, “Lukoil Makedonija”, “OM Petrol”, “Crna Reka Petrol”, RKM i drugi trgovci s udjelom manjim od 5 posto u ukupnom uvozu naftnih derivata u 2022. godini.

Tijekom 2022. godine, 26 pravnih subjekata licenciranih za veleprodaju sirove nafte, naftnih derivata, biogoriva i goriva za prijevoz aktivno su uvozili naftne derivate u Makedoniju iz devet zemalja, pri čemu su najviše naftnih derivata uvezeno iz susjednih zemalja, a među njima prevladava uvoz iz Grčke (86,46 posto ukupnog uvoza).

Nabavku i prodaju naftnih derivata u Makedoniji tijekom 2022. godine aktivno su obavljala 26 pravna subjekta licenciranih za veleprodaju sirove nafte, naftnih derivata, biogoriva i goriva za prijevoz.

Najveći udio u prodaji na domaćem tržištu (preko benzinskih postaja i do krajnjih potrošača) ima “Makpetrol” sa 27,85 posto udjela, zatim slijede RKM s 15,22 posto udjela i “Supertrajd” s 10,88 posto udjela.

Izvoz naftnih derivata iz Makedonije u 2022. godini iznosio je 288.723 tone, što je povećanje od 47,26 posto u odnosu na 2021. godinu (196.069 tona). Najveći izvoznik naftnih derivata u 2022. godini je “Okta” s udjelom od 82,55 posto u ukupnom izvozu, a na drugom mjestu je “Makpetrol” s udjelom od 9,02 posto, stoji u analizi Bloomberg Adrie.

You may also like