Poništeno rješenje Fine o stečaju EPH

Zagreb – Ministarstvo financija poništilo je rješenje Fine o utvrđenju tražbina u predstečajnoj nagodbi tvrtke EPH Media, nakladnika Jutarnjeg lista, pa se predmet vraća na ponovni postupak, objavljeno je u srijedu na stranicama Financijske agencije (Fine).
Prema obrazloženju Ministarstva financija, Upravni sud je na temelju žalbe vjerovnika Marijana Prpića 23. prosinca 2014. presudio da je njegova prijava tražbine u predstečajnoj nagodbi EPH Media bila podnesena u zakonskom roku i da je Fina pogrešno izračunala rok za prijavu potraživanja do 30. kolovoza 2013. Prpić je svoju tražbinu predao preporučenom poštom 2. rujna te godine, sedam dana prije isteka zakonom predviđenog roka, no njegovo potraživanje nije bilo uvršteno u zapisnik o utvrđivanju tražbina vjerovnika EPH Medije od 10. rujna 2013.godine

Prpićevu žalbu je Ministarstvo financija odbilo kao neosnovanu, no presudom Upravnog suda ona je uvažena te je Samostalni sektor za drugostupanjski postupak Ministarstva financija 22. siječnja poništio rješenje Fine o utvrđivanju tražbina vjerovnika EPH Medije. Na temelju rješenja Fine od 10. rujna 2013., ukupne tražbine vjerovnika EPH Medije utvrđene su na 448 milijuna kuna, a nakon prihvaćenja utvrđenja tražbina proveden je i proces predstečajne nagodbe cijelog Europapress Holdinga, nakon koje je zagrebački odvjetnik Marijan Hanžeković preuzeo većinski udio te najveće novinsko-izdavačke kuće u Hrvatskoj. Protiv novog rješenja Ministarstva financija nije dopuštena žalba, ali moguće je pokretanje novog upravnog spora na Upravnom sudu.

No, kako Hina doznaje, na temelju najnovijeg rješenja Ministarstva financija vjerovnik Hrvoje Šimić podnio je Trgovačkom sudu zahtjev za ponavljanjem postupka i ukidanjem pravomoćnog rješenja o odobravanju predstečajne nagodbe Europapress Holdinga od 10. srpnja 2014.

You may also like