Pokrivenost robnog uvoza izvozom bila je dvije trećine

Analiza DZS-a

Posljednji podaci DZS-a za siječanj zabilježili su godišnji pad uvoza i izvoza robe. Ukupna vrijednost plasirana na inozemna tržišta promatrana u eurima u siječnju je iznosila 1,1 mlrd. eura, što predstavlja pad od 3,6% u odnosu na siječanj prošle godine. S druge strane, uz godišnji pad od 12,4%, uvezeno je robe u vrijednosti 1,7 mlrd. eura.

Uz pad robnog izvoza te robnog uvoza, manjak u robnoj razmjeni iznosio je 565 mil. eura, zabilježivši time negativna godišnja kretanja po stopi od 25,9%. Pokrivenost uvoza izvozom u siječnju je iznosila 66,6%.

Analizom među sektorima SMTK (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija) te usporedbom s istim razdobljem prošle godine, najveći doprinos padu izvoza u siječnju došao je od razmjerno snažnog pada u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva gdje je zabilježen pad izvoza od 13,4%, iskazan u eurima. S najsnažnijim padom izvoza u promatranom razdoblju slijede Mineralna goriva i maziva (-16,1%) te Razni gotovi proizvodi (-4,4%). Sektor koji je zabilježio najveći doprinos ublažavanju pada u siječnju bio je Kemijski proizvodi, s rastom od 23,3%. S druge strane, najveći doprinos padu uvoza u istom razdoblju došao je od pada u sektoru Mineralna goriva i maziva, s razmjerno snažnim padom od 26,0%. Slijede Strojevi i prijevozna sredstva (-11,9%) te Razni gotovi proizvodi (-14,6%). Ublažavanju pada uvoza u promatranom razdoblju najviše je pridonio sektor Sirove materije, osim goriva, s rastom od 9,6%.

Promatrano u eurima, izvozne transakcije s državama Europske unije u siječnju su pale za 4,8% dok je uvoz pao za 11,8% u odnosu na isti mjesec godine ranije. Uz vrijednost izvoza od 783 mil. eura i vrijednost uvoza od 1,4 mlrd. eura, deficit u robnoj razmjeni s EU godišnje je niži za 19,7% godišnje te iznosi 587 mil. eura. S državama Europske unije Hrvatska je u siječnju ostvarila 69,5% ukupnog izvoza te 81,0% ukupnog uvoza.

Prema prvim podacima robne razmjene RH s inozemstvom, u prva dva mjeseca 2021., promatrano u eurima, robni izvoz bio je niži za 3,3% dok je robni uvoz bio niži za 9,1% u odnosu na isto razdoblje lani. Uz navedena kretanja zabilježen je manjak u robnoj razmjeni u vrijednosti od 1,3 mlrd. eura, što predstavlja pad od 18,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

You may also like

0 comments