Počinje otvaranje srbijanskog poglavlja 23. RH ugradila svoje zahtjeve

Veleposlanici zemalja članica EU-a prihvatili su u srijedu izvješće o ispunjavanju mjerila za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom, čime se otvara put za početak definiranja zajedničke pregovaračke pozicije EU-a za to poglavlje, doznaje se u Vijeću EU-a.

Izvješće je prihvaćeno nakon što je Hrvatska tek danas dala suglasnost za početak definiranja zajedničke pregovaračke pozicije za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava. To još uvijek ne znači da je donesena odluka o otvaranju toga poglavlja, kao i poglavlja 24 Pravda, sloboda i sigurnost. “Hrvatska je pročitala izjavu i povukla svoju suzdržanost pod uvjetom da EU u svojoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23 riješi pitanja na koja je Hrvatska imala primjedbe”, rečeno je Hini u Vijeću EU-a.

Sada je postupak sljedeći: Vijeće će zatražiti od Srbije da pošalje svoju pregovaračku poziciju za to poglavlje, a od Komisije da počne s izradom nacrta zajedničke pregovaračke pozicije zemalja članica EU-a. Tek kada zemlje članice usuglase tekst te jednoglasno prihvate zajedničku pregovaračku poziciju poglavlje može biti otvoreno.

Iz MVEP-a se doznaje da je Hrvatska dala suglasnost za prihvaćanje izvješće o mjerilima nakon što je osigurala da u pregovarački proces Srbije budu ugrađeni javnosti poznati hrvatski zahtjevi: puna suradnja Srbije s Haškim sudom, puna primjena domaćih i međunarodnih obveza Srbije u zaštiti manjinskih prava, znači i prava hrvatske manjine u Srbiji, i isto tako cilj izbjegavanja konflikata pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina.

You may also like