Počinje izrada strategije za vodikovo gospodarstvo

Odluka Vlade RH

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Hrvatske strategije za vodik od 2021. do 2050. godine.

Odlukom se zadužuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za izradu Strategije koja će propisati nacionalnu viziju razvoja, istraživanja, proizvodnje, infrastrukture i korištenja vodika i vodikove ekonomije, vodeći računa o postizanju cilja klimatske neutralnosti iz Europskog zelenog plana do 2050., kao i nacionalnih ciljeva vezanih za razvoj infrastrukture za alternativna goriva. Cilj Strategije je dekarbonizacija proizvodnje vodika te uporaba vodika kao zamjene za fosilna goriva.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić mora u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovati stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Strategije, a Ministarstvo je dužno i u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke putem svojih mrežnih stranica obavijestiti javnost o početku izrade Strategije.

You may also like

0 comments