Home Ekonomija Peugeot Hrvatska u problemima pred AZTN-om

Peugeot Hrvatska u problemima pred AZTN-om

by admin

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) pokrenula je po službenoj dužnosti postupke utvrđivanja mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja protiv tvrtki Mirnovec pirotehnika i Peugeot Hrvatske te protiv udruženja društava za tržišno komuniciranje HURA, a kako su u sva tri postupka sami poduzetnici ponudili mjere za otklanjanje mogućih odredbi kojima se narušava tržišno natjecanje, AZTN sada prikuplja mišljenje zainteresiranih strana o predloženim izmjenama.

Protiv tvrtke Mirnovec pirotehnika iz Samobora AZTN je pokrenuo postupak kako bi se utvrdilo jesu li određene odredbe ugovora o zakupu poslovnog prostora i o poslovnoj suradnji za vrijeme trajanja zakupa poslovnog prostora te tvrtke s drugim poduzetnicima, ali i odredbe ugovora koje je Mirnovec sklapao sa svojim distributerima, zabranjeni sporazumi. Riječ je, navode iz AZTN-a, o ugovorima koje je Mirnovec sklapao na razdoblje od sedam ili više godina s poduzetnicima koji prodaju pirotehnička sredstva Mirnovec pirotehnike u razdoblju od 15. prosinca do 31. prosinca, i to u poslovnim prostorima koje su ti poduzetnici davali Mirnovcu u zakup od 1. prosinca do 15. siječnja slijedeće godine.

No, kako navode iz Agencije, ugovori o zakupu i ugovori o poslovnoj suradnji za vrijeme trajanja zakupa, kao tipski ugovori, sadrže odredbe koje poduzetnike koji posluju s Mirnovec pirotehnikom ograničavaju u poslovanju s drugim tvrtkama, ali i u obavljanju samostalne djelatnosti prodaje pirotehničkih sredstava nakon raskida ugovora. S distributerima je, pak, Mirnovec sklapao tipske ugovore o poslovnoj suradnji na vrijeme od sedam godina ili na neodređeno vrijeme, a ti ugovori također sadrže odredbe o zabrani nenatjecanja u vremenu na koje je ugovor sklopljen.

Protiv HURA-e, pak, postupak je pokrenut zbog dokumenta “Upute za uspješnu provedbu natječaja” iz srpnja 2014., koji bi prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja mogao predstavljati zabranjeni sporazum. Naime, tim su se uputama, u cilju osiguranja regularnosti natječajnog procesa, agencije članice HURA-e obvezale pridržavati definiranih uputa i načela, primarno broja agencija pozvanih na natječaj (3+1) i adekvatnih rokova za dostavu traženih rješenja, a upute su bile obvezujuće za sve članice tog udruženja. Također, uputama se sve članice pozivalo da obavijeste oglašivače i druge uključene u natječajni proces na odstupanja od Uputa i načela te pokretanje postupaka za utvrđivane kršenja njihovih odredaba.

Po pokretanju postupka, HURA-a je također sama predložila izmjene ovih uputa u smislu da se obveza članica preinači u preporuku, a Agencija je spremna te preinake prihvatiti, nakon što o tome pribavi mišljenje zainteresiranih strana. Po službenoj je dužnosti pokrenut i postupak protiv tvrtke Peugeot Hrvatska, i to zbog postojanja indicije da je ta tvrtka primijenila netransparentne kriterije ovlaštenog servisa marke Peugeot prilikom primanja, odnosno odlučivanja o tome tko će ostati u mreži ovlaštenih servisera i nakon 31. prosinca 2013. te da je primijenila nejednake uvjete na istovrsne poslove s različitim poduzetnicima, čime je tvrtki Auto Maksimir neopravdano onemogućio pristup tržištu prodaje vozila i rezervnih dijelova za vozila Peugeot, navode iz Agencije.

Related Posts