Petrol povećava broj benzinskih crpki

Skupina Petrol za 2019. planira ostvariti 5,6 milijardi eura prihoda i 96,7 milijuna eura neto dobiti. Broj benzinskih crpki žele povećati na 515, što znači da će otvoriti osamnaest novih.

Vrijednost investicija u trajna sredstva trebala bi dosegnuti 101 milijun eura. Zacrtali su prodaju od 3,3 milijuna tona naftnih proizvoda, 193.300 tona tekućeg naftnog plina, 20,8 teravat sati zemnog plina te 609,1 milijuna eura vrijedne trgovačke robe. Nova strategija predviđa da će prihodi od prodaje do 2022. dosegnuti pet milijardi eura.

You may also like

0 comments