PBZ u gubitcima zbog konverzija

Privredna banka Zagreb (PBZ) u prvih je devet mjeseci ove godine poslovala s gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 192,3 milijuna kuna uslijed povećanog rezerviranja za potencijalne troškove vezane uz konverziju kredita u ‘švicarcima’, u visini iznad milijardu kuna.

Na razini Grupe PBZ je ostvario neto dobit od 35,4 milijuna kuna, gotovo 22 puta manje nego u istom razdoblju lani, kada je ona iznosila gotovo 770 milijuna kuna dobiti iz istog razdoblja lani. Iz PBZ-a pojašnjavaju kako je na takav rezultat banke i grupe prvenstveno utjecalo značajno povećanje rezerviranja za rizike i troškove uzrokovane primjenom izmjena i dopuna zakona o potrošačkom kreditiranju i kreditnim institucijama vezanih uz konverziju kredita denominiranih u švicarskim francima i uz valutnu klauzulu u švicarskim francima u kredite u eurima i uz valutnu klauzulu u eurima.

Tijekom prvih devet ovogodišnjih mjeseci PBZ je izdvojila 1,05 milijardi kuna za potencijalne troškove konverzije, “što na dan izrade izvješća predstavlja najbolju moguću procjenu financijskog utjecaja primjene izmjena i dopuna zakona”. U izvješću se podsjeća i da je PBZ Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti tih zakonskih odredbi “s obrzirom na postojanje više elemenata koji mogu biti u suprotnosti s Ustavnom Republike Hrvatske”. “Bez obzira na navedeni financijski utjecaj, koji će biti točno utvrđen tek po završetku postupka konverzije kredita, odnosno nakon što Banka primi odgovore svih klijenata na njezinu ponudu te se ugovorna dokumentacija izmjeni u skladu s tim, Banka očekuje da će poslovnu godinu zaključiti s pozitivnim neto rezultatom”, navode iz PBZ-a.

Također, u izvješću stoji i kako klijenti te banke koji imaju kredite u ‘švicarcima’ mogu očekivati da će ih banka kontaktirati u vezi konverzije u zakonski propisanom roku te da se puna provedba konverzije očekuje u okviru definiranih rokova. Neto kamatni prihod PBZ Grupe u prvih je devet mjeseci iznosio 1,89 milijardi kuna, što je 3 posto više nego u istom razdoblju godinu dana ranije. Istodobno, neto prihod od provizija i naknada dosegnuo je 902,5 milijuna kuna ili 2,6 posto više. U području poslovanja s vrijednosnim papirima i ostalim financijskim instrumentima PBZ Grupa je ostvarila dobit od 132,7 milijuna kuna što je za 17,3 milijuna manje nego u istom razdoblju lani. Vrijednost imovine PBZ Grupe na kraju rujna iznosila je 80,2 milijarde kuna.

You may also like