Pavić od Hanžekovića traži 260 milijuna kuna zbog smanjene dobiti

Pripremno ročište u sporu u kojem Ninoslav Pavić tuži odvjetnika Marijana Hanžekovića za “prijevarno stjecanje” većinskog udjela u Europapress Holdingu (EPH) i traži isplatu 260,7 milijuna kuna zbog, kako se navodi u tužbenom zahtjevu, naknade štete uzrokovane prijevarom i izmakle dobiti, zakazano je za 11. studenoga na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu.

U tužbenom zahtjevu, kako doznaje Hina, bivši većinski vlasnik EPH Pavić s osnove naknade štete zbog prijevare od Hanžekovića traži isplatu 72,3 milijuna kuna, a na temelju naknade štete zbog izmakle dobiti 188,4 milijuna kuna. Pritom je Pavić kao pravni temelj svog tužbenog zahtjeva priložio dokument pod naslovom “Odnosi članovi društva EPH nakon provedbe predstečajne nagodbe” kojeg je sklopio s Hanžekovićem u siječnju 2014. i koji je, kolokvijalno nazvan Termsheet, bio temeljem provedbe promjene vlasničke strukture vodeće novinsko-izdavačke kompanije u Hrvatskoj.

Prema tom ugovoru, u sklopu procesa predstečajne nagodbe EPH, predviđao se otkup dugova od najvećeg vjerovnika EPH – Hypo Alpe Adria Banke Hrvatske (HAAB) u ukupnom iznosu od 60 do 70 milijuna kuna pri čemu je bilo predviđeno da Hanžeković preuzme 90 posto EPH dokapitalizacijom, odnosno otkupom potraživanja od Hypo banke. Pavić je, nakon razrješenja odnosa s dotadašnjim partnerom, njemačkim WAZ-om, trebao unijeti svoje slobodne udjele u društvu EPH u novo društvo Euro poticaji u kojem bi bez naknade preuzeo 49 posto. Nakon toga, bila je predviđena nova vlasnička struktura prema kojoj bi Hanžeković u društvu Euro poticaji imao 51 posto, Pavić 49 posto. To bi društvo imalo ukupno 90 posto udjela u EPH, a njemački WAZ držao bi preostalih 10 posto.

Nakon toga, 49 posto vlasništva Ninoslava Pavića stavilo bi se u zalog u Hanžekovićevu korist, a bilo je predviđeno da je Pavić obvezan voditi poslovanje EPH sukladno planu predstečajne nagodbe i “postupajući pažnjom dobrog gospodarstvenika”. Prema tom planu, Pavić je trebao vratiti svoju vodeću ulogu u novinskoj kompanji postupnim skidanjem Hanžekovićeva zaloga pod uvjetom “da se plan ostvaruje i ukoliko EPH realizira i isplaćuje dobit”.

Isplata dobiti bila je predviđena na način da se svake godine iz neto dobiti zajedničkog društva Hanžekoviću isplaćuje 9,5 posto koji se oduzima od njegovog ukupnog iznosa dokapitalizacije te da će taj zalog u potpunosti biti skinut kada “društvo EPH isplati onoliko dobiti MH-u koliko je inicijalni odnos dokapitalizacije/otkupa potraživanja”.

No, prema Pavićevoj tužbi, Hanžeković nakon ulaganja od 45 milijuna kuna krajem 2014. nije izvršio svoj dio pogodbe iz Termsheeta – na Pavića nije prenio poslovni udjel koji daje 49 posto prava i obaveza u društvu Euro poticaji. Pavić u tužbi navodi da je bez njegova znanja promijenio tvrtku Euro poticaji u Hanza press koji je i dalje držalo udjele u EPH. Pavić navodi i da je nakon toga inicirao nove pregovore s Hanžekovićem oko njegovog udjela u Hanza pressu , ali i da mu se 18. prosinca 2014., nedugo nakon održane glavne skupštine EPH, Hanžeković prestao javljati na telefon te je odbijao svaku komunikaciju s njim ili njegovim savjetnicima.

Prema Pavićevim riječima, s Hanžekovićem se od tada više nije čuo te je tada shvatio da ga je prevario jer je, kako se navodi u tužbi, “prijevarno stekao onu imovinu koja predstavlja 44,1 posto udjela u trgovačkom društvu EPH”.

Nakon toga, u ožujku ove godine podnio je tužbu iza koje, kako je istaknuo za Hinu, stoji u cijelosti jer se u međuvremenu ništa nije promjenilo. U međuvremenu, pak, Hanžeković je na portalu Fairpress.eu nedavno objasnio razloge prekida poslovnog aranžmana s Ninoslavom Pavićem. “Ugovor nije realiziran zbog kriminalnih radnji gospodina Pavića zbog kojih je podnesena i kaznena prijava. Radi se o 12,5 milijuna kredita koje je EPH dao Paviću osobno, a koji je Pavić izbrisao iz poslovnih knjiga”, kazao je Hanžeković.

Komentirajući Hanžekovićevu izjavu, Pavić za Hinu tvrdi da je tom izjavom njegov bivši partner razotkrio, kako tvrdi, razmjere prevare. “Hanžekovic je najprije tvrdio da uopće ne postoji naš pravovaljani ugovor. Sad priznaje da taj ‘nepostojeći’ ugovor ipak postoji i priznaje da ga je jednostrano prekršio. To je veliki korak prema istini i zadovoljan sam zbog toga. Hanžeković je naš ugovor bacio u smeće zato sto je shvatio da je EPH zdrava tvrtka, da posluje s profitom, da na računu ima dovoljno slobodnog novca, da uredno podmiruje obaveze i da vrijednost 90 posto udjela EPH vrijedi 176 milijuna kuna, a ne 45 milijuna koliko je on uplatio da bi se ispunio dogovor s Hypo bankom. Time je, za potpuno nerealan iznos, koji je neznatno viši od onoga što je u tom trenutku bilo na računima EPH, nasilno stekao 90 posto vlasništva u EPH, a ne samo koliko mu je, po ugovoru, za iznos od 45 milijuna kuna, zapravo pripadalo”, poručio je Pavić.

Ističe i da, kako bi se “razumjeli razmjeri prevare”, treba uzeti u obzir da je prema financijskom izvještaju za 2014. koji je Hanžekovic podnio Fini, dobit EPH iznosila 50 milijuna kuna.

S druge strane, Hanžeković u odgovoru na Pavićevu tužbu tvrdi da se u cijelosti protivi tužbi i postavljenom tužbenom zahtjevu. Tvrdi i da je pravno neosnovan stav da Termsheet predstavlja ugovor, nego je dokument koji “po sadržaju i obliku ne predstavlja obvezujući ugovor već plan neobvezujućih aktivnosti za njegove sudionike”. Osim toga, optužuje i Pavića da je nakon potpisivanja Termsheeta “podizao radnje na štetu EPH kako bi nezakonito oslobodio obveze vraćanja zajma društvu EPH u iznosu od 12,3 milijuna kuna”.

Hanžeković tvrdi da je nakon potpisivanja Termsheeta Pavić kao odgovorna osoba u EPH “supotpisao odluku EPH od 13. veljače 2014. kojom se navedeni dug isknjižuje kao potraživanje društva kojim se navedeni dug “isknjižuje” kao potraživanje društva prema Ninoslavu Paviću” te da je zlorabeći svoj položaj na štetu EPH lažno prikazivao financijsko poslovanje te kompanije radi svog nezakonitog upravljanja. Navodi da je i zbog tog spornog kredita u ožujku podnio kaznenu prijavu protiv Pavića. “Da bi opravdao svoju odluku da se dokopa takve lukrativne kompanije koju nije sam stvarao i da se proglasi njenim osnivačem,izmislio je nekakve kriminalne radnje kojih nije bilo niti je moglo biti. To Hanžekovic najbolje zna jer je bio upoznat sa svim detaljima poslovanja EPH, sa svim financijskim i revizorskim izvjestajima, sa svim planovima predstecajne nagodbe ,itd. Kaznenu prijavu podnio je, dakle samo i isključivo zato da bi prikrio svoju prevaru i da bi, suočen s mojom ozbiljnom tužbom, pronašao bilo kakav alibi”, kazao je Pavić za Hinu.

Tvrdi i da su od potpisivanja ugovora s Hanžekovićem do njegovog preuzimanja EPH u toj kompaniji radile dvije osobe iz njegovog ureda zaduzene za kontrolu financija, kadrovska i pravna pitanja, koje nisu imale ni najmanju primjedbu. “Niti jedna odluka, uključujući i najsitnija plaćanja, nije se mogla provesti bez njihovog znanja i odobrenja”, poručuje Pavić i dodaje da je protiv Hanžekovića podnio tri tužbe i kaznenu prijavu zbog prevare.

You may also like