Home Ekonomija Pale proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda

Pale proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda

by admin

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom su tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje lani bile manje za 2,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Pritom su cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda pale za 5,7 posto, dok su cijene biljnih proizvoda bile više za 1,4 posto.

Po podacima DZS-a, cijene žitarica u drugom su tromjesečju ove godine u odnosu na isto vrijeme 2014. smanjene za 12,4 posto, industrijskog bilja za 7,4 posto, vina za 1,2 posto, mlijeka za 9,8 posto, konzumnih jaja za 6,5 posto. Statistika u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto razdoblje lani bilježi rast cijena povrća, za 4,3 posto, krumpira za 4,1 posto, voća za 31,1 posto itd.

Kod cijena žive stoke i peradi statistika bilježi pad cijene ovaca i koza za 0,7 posto te svinja za 15,1 posto. Istodobno je cijena goveda porasla 0,7 posto, konja 3,7 posto, peradi za 11,3 posto. Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji u drugom su tromjesečju na godišnjoj razini pale za četiri posto. Na taj pad je najviše utjecao pad cijena energije i maziva, za 16,1 posto.

Cijene stočne hrane smanjene su za šest posto, a sjemena i sadnog materijala za 9,1 posto. Poljoprivrednici su u drugom tromjesečju ove godine više plaćali gnojivo te sredstva za zaštitu bilja i veterinarske usluge – Cijena gnojiva je bila za 7,3 posto viša nego u drugom tromjesečju 2014., sredstva za zaštitu bilja 0,1 posto viša, a veterinarskih usluga 2,8 posto viša.

Related Posts