Pad industrijske proizvodnje

Zagreb – Ionako slabašan, rast BDP-a bio je čini se kratkoga daha. Naime, industrijska proizvodnja u siječnju zabilježila je snažan pad na godišnjoj i mjesečnoj razini, pokazuju danas objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku.

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Hrvatskoj u siječnju 2015. u usporedbi s prosincem 2014. bilježi pad za 4,0%. U siječnju 2015. u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi pad za 5,0%. Promatrano prema glavnim industrijskim granama, u siječnju 2015. u odnosu na mjesec ranije Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 5,2%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 4,9%, Kapitalni proizvodi za 3,1%, Energija za 2,3% i Intermedijarni proizvodi za 0,5%.

U siječnju 2015. u odnosu na isto razdoblje prošle godine Kapitalni proizvodi manji su za 13,6%, Trajni proizvodi za široku potrošnju za 7,7%, Energija za 3,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,9% i Intermedijarni proizvodi za 0,1%. Prema djelatnostima desezonirana industrijska proizvodnja u siječnju 2015. u usporedbi s prosincem 2014. u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi pad za 5,1% i u Prerađivačkoj industriji za 4,3%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi rast za 2,1%.

U siječnju 2015. u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, u Prerađivačkoj industriji bilježi pad za 6,5%, dok u Rudarstvu i vađenju bilježi rast za 4,8% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,2%. Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju siječnja 2015. u usporedbi sa zalihama na kraju prosinca 2014. manje su za 4,0%, a u usporedbi sa zalihama na kraju siječnja 2014. veće su za 2,1%. Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u siječnju 2015. manji je za 0,6%, u usporedbi s prosincem 2014., a u usporedbi sa siječnjem 2014. za 0,7%. Ukupna proizvodnost rada u industriji u razdoblju od siječnja do siječnja 2015. u usporedbi s istim razdobljem 2014. manja je za 5,7%.

You may also like