Pad energetskih cijena usporio proizvođačke cijene

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Europskoj uniji i eurozoni u ovogodišnjem su travnju u prosjeku stagnirale na mjesečnoj razini, s tim da su u većini zemalja-članica porasle, uključujući i Hrvatsku, pokazalo je najnovije izvješće Eurostata.

U Hrvatskoj su proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u travnju porasle za 0,4 posto u odnosu na ožujak, kada su u istom postotku bile smanjene, pokazuje izvješće europskog statističkog ureda. Proizvođačke cijene na mjesečnoj su razini porasle u većini zemalja EU-a, a najizrazitiji rast zabilježen je u Bugarskoj, gdje su cijene porasle za 1,3 posto. Slijede Grčka, s 0,6 posto višim cijenama, te Latvija i Velika Britanija, gdje su cijene porasle za po 0,5 posto.

Najveći pad cijena zabilježen je pak u Irskoj, za 0,9 posto, a slijede Švedska, s padom cijena za 0,7 posto, te Francuska i Slovačka, s 0,6 posto nižim cijenama. Na razini 28-članog EU-a proizvođačke su cijene industrijskih proizvoda stagnirale u odnosu na ožujak, kada su skliznule za 0,2 posto.

Najveći im je uteg i dalje energetski sektor, premda s nešto blažim padom cijena, od 0,4 posto u odnosu ožujak, kada su bile pale za 1,8 posto. U svim ostalim promatranim segmentima cijene su porasle, pri čemu najviše, za 0,4 posto, u segmentu netrajnih potrošačkih roba.

Ako se izuzme energetski sektor, proizvođačke su cijene industrijskih proizvoda u EU na mjesečnoj razini porasle za 0,2 posto, pokazuje Eurostatovo izvješće. U eurozoni su, također, proizvođačke cijene stagnirale u odnosu na ožujak, kada su pale za 0,3 posto. Kao i na razini EU-a, proizvođačke su cijene, uz izuzetak energetskog, porasle u svim segmentima, pri čemu najviše, za 0,3 posto, u segmentu netrajnih potrošačkih roba.

U energetskom je sektoru također pad cijena usporio, pa su skliznule za 0,6 posto, nakon 1,6-postotnog pada u ožujku. Ako se izuzme energetski sektor, proizvođačke su cijene industrijskih proizvoda porasle za 0,2 posto, baš kao i na razini EU-a.

Rast cijena ubrzao na godišnjoj razini

Na razini 28-člane EU rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda blago je ubrzao, na 4,8 posto, sa 4,6-postotnog u prethodnom mjesecu. Takav se rast zahvaljuju prije svega energetskom sektoru, u kojem su cijene na godišnjoj razini porasle za 11,8 posto, ali i svim ostalim promatranim segmentima, pri čemu ponajviše onom intermedijarnih roba, sa četiri posto višim cijenama.

Ako se isključi energetski sektor, proizvođačke su cijene industrijskih proizvoda u EU porasle za 2,8 posto, navodi se u Eurostatovu izvješću. Cijene su porasle u svim zemljama-članicama, izuzev Luksemburga, gdje su smanjene za 2,7 posto. Najviše su porasle u Belgiji, za 12,8 posto, a slijede Nizozemska, s 8,7 posto višim cijenama te Velika Britanija, gdje su one porasle za 8,1 posto.

U Hrvatskoj su proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u travnju na godišnjoj razini porasle za 2,9 posto, nakon 1,1-postotnog rasta u ožujku.

U industriji eurozone proizvođačke su cijena porasle za 4,3 posto u travnju prema istom mjesecu lani. U ožujku su uvećane 3,9 posto. Ponovno je najviše zaslužan energetski sektor, s 9,1 posto višim cijenama, a od ostalih segmenata također je najveći doprinos dao segment intermedijarnih roba, sa četiri posto višim cijenama. Ako se izuzmu energenti, rast cijena iznosio je 2,5 posto, pokazuju izračuni Eurostata.

You may also like