Otporni integrirani poslovni model za uspješno razdoblje do 2021. godine

Nakon objave strategije „MOL Group 2030 – Enter Tomorrow“, MOL je danas objavio financijske i operativne ciljeve za razdoblje od idućih pet godina.

Otporni integrirani poslovni model MOL Grupe i dalje će osiguravati stabilnu i snažnu profitabilnost kroz sljedećih 10 do 15 godina. Značajno generiranje slobodnog novčanog toka iz osnovnog poslovanja u potpunosti će pokriti izdatke za strateške projekte i manje operacije preuzimanja MOL Grupe do 2030. godine.

MOL je u kontekstu implementacije nove dugoročne strategije za strateška ulaganja u razdoblju od 2017. do 2021. godine izdvojio najmanje 2 milijarde dolara. Taj je iznos viši od očekivanih godišnjih organskih kapitalnih troškova od 1,0-1,1 milijardi dolara.

Rafinerije – učinkovita i fleksibilna imovina: u rafinerijskom poslovanju MOL će se nastaviti fokusirati na poboljšanja učinkovitosti i implementaciju inicijativa programa Next Downstream (2015. – 2017.), koji bi trebao donijeti poboljšanje EBITDA od 500 mil. dolara. U sklopu dugoročne strategije MOL planira postupno povećanje udjela vrijednih proizvoda izvan segmenta motornih goriva iznad 50% do 2030., koji trenutno iznosi manje od 30%. MOL namjerava povećati nabavu sirovina za svoje petrokemijske pogone te istovremeno iskoristiti prednosti rastuće potražnje za profitabilnim proizvodima kao što su mlazno gorivo, maziva i bazna ulja. MOL će također povećati udio na tržištu UNP-a. MOL planira uložiti 80-130 milijuna dolara u rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj s ciljem povećanja fleksibilnosti proizvodnje propilena i maziva. Kako bi bio u mogućnosti prerađivati
najprofitabilniju sirovu naftu i zadovoljiti potražnju za svojim proizvodima MOL do 2030. godine namjerava povećati opskrbu sirovom naftom koja se prevozi morskim putem do svojih rafinerija u kontinentalnom dijelu, istovremeno povećavajući prosječnu gustoću iznad 50° API.

Petrokemija – industrijska preobrazba: MOL je za razvoj svog petrokemijskog poslovanja do 2021. godine izdvojio 1,9 milijardi dolara. Kroz narednih pet godina fokus će biti na poboljšanju prinosa od propilena i ulaganju u atraktivne derivate propilena. Kako bi omogućila daljnju diversifikaciju u lancu vrijednosti propilena, MOL Grupa uložit će više od 500 milijuna dolara u pogone za parno krekiranje u Mađarskoj i Slovačkoj. MOL Grupa investirat će i u poliole na bazi propilen-oksida, proizvod visoke vrijednosti koji se koristi u automobilskoj industriji, ambalaži i proizvodnji namještaja. MOL Grupa time bi postala jedinim potpuno integriranim dobavljačem u srednjoj i istočnoj Europi, regiji koja predvodi rast opskrbe u Europi. Osim toga, dodatna ulaganja planiraju se i za moguće uvođenje još jednog proizvoda.

Usluge za kupce – preobrazba maloprodaje: MOL namjerava dodatno razviti svoju mrežu benzinskih stanica koja je već vodeća u regiji srednje i istočne Europe te će i dalje tražiti prilike za preuzimanja unutar područja koje je u dosegu Molovih rafinerija, izvan tri ključna tržišta (mađarskog, slovačkog i hrvatskog). MOL će uvesti nove usluge i proizvode za 10 milijuna kupaca u svojoj maloprodajnoj mreži. MOL će također modernizirati benzinske stanice i dodatno unaprijediti uvođenje koncepta Fresh Corner na 700 stanica do 2018. Očekuje se da će udio potrošačke robe i usluga u EBITDA do 2021. dosegnuti 450-500 milijuna dolara, odnosno više od 20% EBITDA Grupe, uz daljnji rast do 2030.

Istraživanje i proizvodnja – stvaranje vrijednosti u uvjetima niske cijene nafte: MOL namjerava utrošiti više od 2 milijarde dolara na organske kapitalne investicije u razdoblju od 2017. do 2021., uz pažljivu kontrolu svih troškova. Približno 35% izdvojit će se za istraživanje s fokusom na regiju SIE, Pakistan i Norvešku, a 45% za razvojne projekte u SIE, Velikoj Britaniji, Pakistanu, Kazahstanu te polju Baitugan u Rusiji. MOL čvrsto vjeruje u prednosti integriranog poslovnog modela, pri čemu je pretpostavka da će proizvodnja nafte i plina ostati barem na približno jednakim razinama. To međutim zahtijeva i organski rast i moguća nova ulaganja u obnovu rezervi, kako bi se zaustavio nadolazeći pad nakon 2019. godine. U tom kontekstu moguća ulaganja u nove projekte u budućnosti moraju imati financijskog smisla u uvjetima niske cijene nafte. MOL namjerava zadržati konkurentnu troškovnu poziciju uz izravne troškove proizvodnje manje od 10 dolara po barelu ekvivalentne nafte (trenutno 6 dolara/boe) te je i dalje usmjeren prema samofinancirajućim i održivim operacijama u istraživanju i proizvodnji koje generiraju vrijednost čak i u uvjetima niske cijene nafte (50 dolara po barelu ili manje).

You may also like