OECD strožom regulativom protiv multinacionalki?

Velike multinacionalne kompanije trenutno plaćaju manje poreza nego prije krize, pokazuje analiza Financial Timesa.
Prema tom izračunu, efektivna porezna stopa – udjel u dobiti za koji kompanije očekuju da će platiti poreznicima – od početka financijske krize 2008. godine pala je devet posto. Zanimljiv je podatak da snižavanja poreza na dobit poduzeća u pojedinim državama svijeta objašnjava tek polovicu ovog pada.

Analitičari britanskog poslovnog lista analizirali su financijska izvješća 10 najvećih svjetskih kompanija po tržišnoj kapitalizaciji objavljena u posljednjih četvrt stoljeća. Također je ispitana i porezna stopa 10 kompanija s najvećim inozemnim svotama gotovine. Analiza je pokazala da su doprinosi kompanija javnim financijama padali od 2008. godine. Dugoročniji trend još više naglašava ovu tezu.

U nacionalna zakonodavstva polako se implementira plan u 15 točaka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak koji cilja na smanjivanje agresivnog izbjegavanja poreza. Stručnjaci očekuju nova ograničavanja internih pozajmica unutar multinacionalnih kompanija što je jedan od glavnih načina prebacivanja dobiti između država. Međutim, analitičari smatraju da će trebati nekoliko godina da se odredbe strože regulative pokažu u financijskim izvješćima kompanija.

Naime, od 2000. naovamo efektivna stopa poreza smanjila se za trećinu, odnosno s 34 posto na 24 posto. “Snižavanja porezne stope te olakšice za intelektualno vlasništvo bile su dominantne sile koje su snizile porezno opterećenje na dobit – i to odražava kontinuiranu dinamiku u poreznoj konkurenciji”, kaže Mihir Desai, profesor prava i financija na Harvardu. “Nazovite to velikom ironijom ili licemjerjem, ali to je jedno od toga”, dodao je Desai. Od financijske krize prosječna efektivna porezna stopa snižena je oko 13 posto za najveće tehnološke i industrijske kompanije, pokazuje analiza. S druge strane, u sektorima zdravstvene njege, robe široke potrošnje i vađenja sirovina porezna stopa ostala je stabilna.

No, dok je stopa oporezivanja poduzeća padala, raslo je porezno opterećenje potrošača. Prema podacima konzultantske kuće KPMG, od 2008. članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak smanjile su stopu poreza na dobit za pet posto dok je oporezivanje osobne potrošnje povećano za šest posto, stoji u analizi FT-a koju prenosi Poslovni dnevnik.Stroža regulativa
Implementacija OECD-ova plana

You may also like

0 comments